Da li je KJP Centar "Skenderija", u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, formiralo Upravu odnosno menadžment

Naser Nabil
Pitanje

 

  1. Da li je KJP Centar "Skenderija", u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, formiralo Upravu odnosno menadžment (koju sačinjava direktor i izvršni direktori)? Dakle, je li provedena zakonska procedura putem javnog konkursa i izvršen izbor i postavljenje izvršnih direktora u KJP Centar "Skenderija"? Ko su te osobe??? Ako nije, zašto to nije urađeno u skladu sa zakonom i zašto se zakon svjesno krši?!!? Ako nije tražim da se pod hitno pokrene odgovornost Skupštine preduzeća, Nadzornog odbora i direktora. Prema mojim saznanjima to nije urađeno, odnosno, postavljeni su i ostavljeni direktori sektora sa novim nazivom "Načelnici sektora" koji su bili dio menadžmenta koji je odgovoran za negativno poslovanje i višemilionske gubitke ove firme. Da li je tačno da neki od direktora sektora (načelnici) su postavljeni a da ne ispunjavaju osnovne zakonske uslove.

 

  1. Takođe pitanje: Da li je ovo preduzeće formiralo odjel za internu reviziju i izabralo osobe koje će  rukovoditi tim poslovima, što je zakonska obaveza iz navedenog zakona i Statuta preduzeća. Ako nije tražim odgovor zašto i odgovornost onih koji su tu obavezu morali izvršiti u skladu sa zakonom.
Proslijeđeno: