Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.07.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasmina Bišćević-Tokić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu prema Skupštini Kantona Sarajevo za donošenje Odluke kojom bi se obavezali zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo da dostave Ijekarsko uvjerenje Skupštini Kantona Sarajevo kojim dokazuju svoju zdravstvenu sposobnost prilikom zasnivanja radnog odnosa.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mahir Dević na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Skupštini Kantona Sarajevo da dostavi podatke za sve zakone koji su Programom rada Skupštine planirani u redovnoj proceduri, a razmatrani su po hitnom i skraćenom postupku do 15.07.2019.godine.

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Smiljana Viteškić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu ”da Radna grupa Skupštine Kantona Sarajevo koja radi na izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo, u narednim izmjenama unese odredbu po kojoj prijedlog za davanje autentičnog tumačenja kantonalnih zakona mogu podnijeti gradski/općinski vijećnici, gradonačelnici/općinski načelnici, gradsko/općinsko vijeće kao i radna tijela istih”.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mahir Dević na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da Skupština Kantona Sarajevo donese propis na osnovu kojeg je moguće izvršiti legalizaciju bespravno izgrađenog objekta.

Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.01.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Damir Nikšić na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu, koja se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Treća Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 23.01.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Smiljana Viteškić na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za imenovanje Etičkog vijeća Skupštine Kantona Sarajevo.

31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.07.2017

Puni tekst pitanja:

Tražim da se prije početka rada sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, intonira Himna Bosne i Hercegovine

Odgovor:

Podržana Inicijativa od svih zastupnika

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.04.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Edin Forto uputio je sljedeću inicijativu prema Skupštini Kantona Sarajevo:

1. Podnosim inicijativu za promjenu naziva Parka nacionalnih manjina, koji se nalazi u ulici Zmaja od Bosne, u Park stare željezničke stanice.

Inicijativa uz obrazloženje nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

10.sjednica-zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 29.12.2015

Puni tekst pitanja:

"S obzirom da sam primjetio da akti koji izlaze iz Skupštine Kantona Sarajevo nisu lektorisani, molim da mi se odgovori da li Služba koja obrađuje akte Skupštine ima lektora. Ukoliko nema pokrećem inicijativu da se hitno uposli lektor."

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 21.12.2015

Puni tekst pitanja:

„Molim da mi se dostavi koji su zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo primali paušal i u kojem periodu i koji su zastupnici primali paušal u Domu naroda Federacije BiH. Također
da mi se dostavi koji zastupnici iz Skupštine Kantona Sarajevo primaju paušal u Domu naroda Federacije BiH u sazivu 2014.-2018.“

Odgovor:

U vezi sa postavljenim zastupničkim pitanjem dostavljamo sljedeći

O D G O V O R
U Skupštini Kantona Sarajevo trenutno pravo na zastupnički paušal ostvaruju sljedeći zastupnici:
1. Ademović Kemal,
2. Akšamija Goran,
3. Aljović Hamed,
4. Avdibegović Neira,
5. Babić Ana,
6. Bajrović Izudin,
7. Bjelak Nermin,
8. Čelik Mirza,
9. Čomor Eldar,
10. Ćudić Sabina,
11. Delalić Sabahudin,
12. Dovadžija Amar,
13. Filipović Selma,
14. Forto Edin,
15. Halilović Semir,
16. Kerla Bibija.
17....

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Puni tekst pitanja:

"Molim da mi se dostavi koji su zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo primali paušal i u kojem periodu i koji su zastupnici primali paušal u Domu naroda Federacije BiH. Takođe da mi se dostavi koji zastupnici iz Skupštine Kantona Sarajevo primaju paušal u Domu naroda Federacije BiH. U sazivu 2014-2018. "

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri , 28.08.2013

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na 28. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 28.08.2013.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Kriza morala i moralnih vrijednosti jedna je od najvećih napasti društva u kojem živimo. Sasvim je logično da su prvi na tapetu, u žiži interesovanja, oni koji sudjeluju u političkom životu. No, svjedoci smo i ovdje, na našim sjednicama, prisutnosti često licemjernog pozivanja na moral i moralne vrijednosti. Ali, kako ova zemlja i njeni građani ne postoje radi lagodnog života onih koji su, makar i profesionalno ili ne, angažirani u institucijama, danas bih zamolila i smatram jako važnim da nam se kaže koliko sredstava iz Budžeta se mjesečno, mimo plaća i paušala, odvaja onosno uplaćuje na privatne račune tzv. Samostalnih zastupnika. Koja su to sredstva i koji je zakonski osnov po kojem se isplaćuju? Je li tačno da se u pojedinim slučajevima radi o iznosima koji premašuju plaće profesionalnih zastupnika? Gdje je taj novac, kako ga se pravda?" .

Odgovor:

U skladu sa Odlukom o raspoređivanju sredstava Budžeta Kantona Sarajevo, namjenjenih finansiranju političkih stranaka, parlamentarnih grupa i klubova zastupnika za 2013. godinu, do isteka mandata ovog skupštinskog saziva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 18/13), koju je jednoglasno donijela Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo, iz Budžeta se finansiraju 4 političke partije, 3 Kluba zastupnika i 2 parlamentarne grupe.

Samostalni zastupnici-ce u Skupštini Kantona Sarajevo su formirali parlamentarne grupe i to:
1....

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
29. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

16. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 19.06.2012

Puni tekst pitanja:

"Molim Vas da mi u što kraćem roku dostavite zapisnike sa svih sjednica Kolegija i stenogram sa 14-te sjednice SKS.

Odgovor:

U Stručnj službi Vlade Kantona Sarajevo može se koristiti tonski i video zapis sa sjednice Vlade Kantona, a u Službi za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo mogu se dobiti na uvid svi tonski zapisi, video zapisi, transkripti i zapisnici sa sjednica Skupštine Kantona Sarajevo.

15. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 30.05.2012

Puni tekst pitanja:

„Zašto nije imenovan Nezavisni odbor policije, kada znamo da mu je istekao mandat prije
skoro godinu dana. Dva člana su podnijela ostavku, a svi i dalje primaju prinadležnosti. Kako
oni koji su podnijeli ostavku primaju prinadležnosti, primaju pare i ko danas vrši nadzor nad
radom policije?“

Puni tekst pitanja:

"Da Skupština Kantona Sarajevo obaveže Javnu ustanovu Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo za sačinjavanje posebnog programa finansiranja zapošljavanja sa evidencije nezaposlenih iz kategorije članova porodica šehida i poginulih boraca, te ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca.
Ovaj program bi podrazumijevao u cjelosti finansiranje brutto plaće i doprinosa za zapošljavanje ove kategorije nezaposlenih u trajanju jedne godine.
Program bi se provodio počevši od 2012.godine i dalje kontinuirano na godišnjem nivou za najmanje 30 mladih iz ove kategorije nezaposlenih."

ETIČKO VIJEĆE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO, SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.06.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Damir Nikšić na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika skupštine kantona sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za edukaciju vanjskih saradnika kantonalnih komisija”.

Ministarstvo privrede, SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.05.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu ”da Skupština Kantona Sarajevo sa nadležnim Ministarstvom privrede KS pokrene izmjene i dopune Zakona o šumama Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, 05/13) i propišu odgovornost čuvara šuma u slučaju njihovog protivzakonitog postupanja kao i sankcije za takvo postupanje”.

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.05.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Bajramović Srna na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• Ko je zadužen za promociju aktivnosti Vlade KS na društvenim mrežama i po kojim kriterijima se vrši selekcija istih i objave Vlade na zvaničnim profilima?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnijela je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“Tražim da se odgovori na inicijative i pitanja daju u propisanom roku, te da odgovori budu demokratski i sa konkretnim poduzetim aktivnostima. Na neke svoje inicijative i pitanja nisam dobila odgovore i preko 60 dana. Također tražim da komisije (radna tijela Skupštine KS) koje se održavaju treba da opravdaju i svoj smisao.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deseta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

34.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.10.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na 34. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.10.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Molim da mi se dostavi dokument na kojem se zasniva informaciju o popisu stanovništva iz 1991. na osnovu kojeg se bazira proporcijalna zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih u javnoj službi i raznim tijelima javne uprave, te molim Skupštinu KS da mi dostavi informaciju o nacionalnom sastavu Odbora za žalbe javnosti kao i informaciju koliko je puta do sada Odbor zasjedao i kada. Tražim da mi se dostave datumi i TAČNO vrijeme (sat:minuta) svakog početka zasjedanja Odbora za žalbe javnosti."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
36.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 21.12.2015

Puni tekst pitanja:

Pitanje upućujem za predstavnike Skupštine i za Vladu – imam informaciju da su sredstva za ozvučenje sale u kojem se održavaju sjednice Skupštine Kantona Sarajevo već odavno odobrena i da stoje na računu. Molim Vas ukoliko je to tačno da se realizira projekat što prije jer u suprotnom nastavit ćemo da održavamo sjednice u atmosferi koja nije primjerena ni jednom parlamentu, jer hodajući mikrofon narušava dignitet parlamenta jer podsjeća na estradu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Kabinet Predsjedavajuće, SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO, Vlada Kantona

27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 10.04.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za zapošljavanje dodatna tri uposlenika u Kabinetu predsjedavajuće i zamjenika predsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
32.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo finansija, SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.02.2017

Puni tekst pitanja:

Ponovio zastupničko pitanje u vezi utroška budžetskih sredstava /analitički/ za 2015. i 2016. godinu, budžetskih korisnika Kabinet Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg SKS, Skupština KS, poslanici i parlamerntarne grupe

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO, Svim Ministarstvima Kantona Sarajevo, Vlada Kantona

19. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 19.09.2012

Puni tekst pitanja:

„Koliko je u zadnjih godinu dana primljeno novih uposlenika, volontera i pripravnika u službama Vlade, ministarstvima, te službama Skupštine?

Na osnovu kojeg javnog konkursa, poziva i po kojim kriterijima?”

„Da li do sada nije bilo više od 11 komisija u Ministarstvu za boračka pitanja? Molim da mi se dostave imena članova komisije i iznos koji je dodijeljen članovima i njihov borački status, jer nas je ministar informirao da je 80% istih, van kategorija boračke populacije.“

18. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 18.07.2012

Puni tekst pitanja:

„U okviru borbe za smanjenje nezaposlenosti Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Zaključak da se obavezno upute u penziju oni zaposlenici, koji su korisnici budžeta ( Skupštinske službe, Vladine Službe, Ministarstva, Javne ustanove) koji su ispunili uslove za penzionisanje u skladu sa Zakonom i kolektivnim ugovorima. Međutim, ovaj Zaključak se u praksi ne poštuje i mnogi zaposlenici koji su stekli uslove još su u radnom odnosu i na njihovo mjesto mogli su doći novi ljudi sa Zavoda za zapošljavanje.