Iako su osigurana milionska sredstva za gradnju Stupske petlje odnosno izgradnje i rekonstrukcije XII transferzale, rok za završetak radova ponovo će biti probijen još najmanje dva mjeseca tj. Do kraja Oktobra sve zbog nerješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Naser Nabil
Pitanje

Iako su osigurana milionska sredstva za gradnju Stupske petlje odnosno izgradnje i rekonstrukcije XII transferzale, rok za završetak radova ponovo će biti probijen još najmanje dva mjeseca tj. Do kraja Oktobra sve zbog nerješenih imovinsko-pravnih odnosa. Da, ali to nje opravdanje, jer kada se rade ovako značajni projekti, to se moralo znati i na to se moralo računati prije početka radova.

Građani Kantona Sarajevo su postali taoci nesposobne politike vlade Kantona Sarajevo i Direkcije za ceste Kantona Sarajevo i to od Jula prošle godine 2013 godine.

Ovakav tempo radova je prouzrokovao nesnošljive saobraćajne gužve sve do kolapsa saobraćaja unutar našeg Kantona. Logično bi bilo da su prije početka radova na Stupskoj petlji, kao najfrekventnijem saobraćajnom čvorištu u kantonu Sarajevo se trebali rješiti imovinsko-pravni odnosi i definisati bolji način odvijanja saobraćaja kako ne bi došlo do kolapsa saobraćaja i maltretiranja svih građana Kantona Sarajevo.

Tražim od Vlade Kantona Sarajevo, resornog Ministra i direktora Direkcije za puteve Kantona Sarajevo da odmah poduzmu sve neophodne mjere kako bi se građevinski radovi ubrzali i okončali, te takođe zahtijevam da se utvrdi odgovornost pojedinaca i službi zbog učinjenih propusta, jer prolongiranje gradnje, probijanje rokova i stvaranje novih troškova je svakako krivično djelo".

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor: U vezi Vaše inicijative obavještavamo Vas da je rok za realizaciju projekta XII transferzale bio godinu dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao, te da rok za realizaciju projekta nije probijen kako Vi navodite nego je isti produžen do kraja Oktobra, dijelom zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, dijelom zbog složenosti izmještanja i prilagođavanja podzemnih instalacija projektnom rješenju.

Napominjemo da je Direkcija za puteve KS prije početka relizacije navedenog projekta pored pribavljenih potrebnih dozvola za izvođenje radova u skladu sa Zakonom o cestama uputila zahtjev svim vlasnicima instalacija da izvrše izmiještanje (prilagođavanje) podzemnih instalacija, te im dostavila projektnu dokumentaciju na uvid. Međutim usljed inertnosti i financijske nemogućnosti većine javnih preduzeća da se izvrše potrebna izmiještanja instalacija u sklopu ovog projekta izvršeno je i pomenuto izmiještanje navedenih instalacija.
Takođe napominjemo da je Stupska petlja (XII transferzala) najveće sjecište podzemnih instalacija na području Kantona Sarajevo, što je zahtijevalo da se izmiještanje instalacija izvodi fazno bez prekidanja napajanja ili uz najminimalnije prekidanje napajanja dotoka el. energije, vode i ostalog, kao i osiguravajući neprekidno odvijanje saobraćaja tokom izvođenja radova.

Imovinsko-pravni odnosi su se rješavali u kontinuitetu od aprila 2011. godine i očekivalo se da će svi poslovi biti okončani na vrijeme kako ne bi uticali na tok radova. U ime Direkcije postupak je vodio Zavod za izgradnju pred Općinom Ilidža. Potrebno je naglasiti da se u ovom resoru, u vezi sa poštivanjem najviših standarda zaštite ljudskih prava (vlasništvo-imovina) zakoni i ostali propisi primjenjuju na način koji proceduralno otvara prostor za pasivan odnos organa uprave na nivou Općine (Službe za oblast imovinsko-pravnih odnosa) i Federacije BiH (Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne odnose), te da Direkcija za puteve kao implementator Projekta nije mogla iste ubrzati.

Iz pozicije Ministarstva saobraćaja i Direkcije za puteve nismo u prilici da prijavimo konkretno ponašanje bilo kojeg subjekta uključenog u projekat gradskih saobraćajnica kao krivično djelo, isto tako odričemo mogućnost da je na našoj strani bilo takvih ponašanja, te na taj dio zastupničkog pitanja nemamo odgovor niti komentar.