Šta se dešava sa radovima na cesti od mosta Suada Dilberović (ili od zgrade OHR-a) prema Grbavici?

Vajzović Hanka
Pitanje

"Šta se dešava sa radovima na cesti od mosta Suada Dilberović (ili od zgrade OHR-a) prema Grbavici? Radovi su odavno započeti (valjda prije 4-5 mjeseci), put je raskopan, doslovce “razvaljen” i na tome se stalo – porušeno i ništa se više ne radi (odavno tamo nema ni mehanizacije niti radnika). Ušlo se u zimu, snijeg pao, saobraćaj koji je na tom dijelu vrlo frekventan, kojim se odvija i javni gradski prijevoz i to dvosmjerno, sada na polovini preostale saobraćajnice – ozbiljno je ugrožen. Molimo da nadležni ministar pojasni razloge trenutnog stanja, te i nama i građanima odgovori (ako je moguće usmeno i to odmah, na današnjoj sjednici) zašto su radovi stali, odnosno, zašto su započeti ako nije bilo uvjeta da se neometano izvode?
Isto pitanje (čini se da je sličan problem) važi i za radove na Stupu – mislim na izgradnju pješačkog podhodnika i tzv. rampe A i C. Kažu da su se i tamo građani odavno o jadu zabavili, a ne znaju do kad će sve trajati.
Dakle, kako je moguće da se ušlo u posao, a da prethodno nisu riješeni imovinsko – pravni odnosi (ili da rješenja nisu bila barem izvjesna, pouzdana – spominje se Dalas i neki drugi objekti), odnosno, da Vlada nije u stanju valjano organizirati naše radove ili valjano kordinirati u slučaju kada u određenim javnim radovima učestvuju naša, kantonalna javna preduzeća (spominju se, recimo, problemi sa izmještanjem instalacija, vjerovatno voda i kanalizacija itd.), koja, eto ta (u radove uključena javna preduzeća), kako saznajemo iz medija “rade presporo”.
Poželjno bi bilo stoga da i ovdje dobijemo odgovor “iz prve ruke”, a ne da to polovično saznajemo iz medija, pa također molimo usmeni odgovor ili pojašnjenje ovih dviju situacija na terenu."?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Ministarstvo saobraćaja Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je 18.07.2013 godine zvanično uvela izvođača radova HP Investing na ugovorenu dionicu na Južnoj longitudinali od mosta Suade i Olge do raskrsnice sa ulicom Derviša Numića. U periodu od potpisivanja Ugovora Izvođač je mobilizirao vlastita sredstva do isplate avansne fakture, ista nije mogla biti isplaćena jer nisu bili potpisani potrebni ugovori od strane Federacije BiH. Nakon što je 01.11.2013 godine uplaćen avans došlo je do intenziviranja radova na nabavci materijala potrebnih izmještanja instalacija vode, odvodnje, kontaktne trolejbuske mreže tako da se izvode radovi u zimskom periodu u skladu sa primjenom tehničkih propisa za date vremenske uslove.
U vezi sa navedenim problemom na izmještanju instalacija obavještavamo Vas da se na dijelu raskopane trase preko puta zgrade OHR-a nalaze četiri kabla po 10KV, koje je bila dužna izmjestiti Elektrodistribucija. Ministarstvo saobraćaja Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je kod Elektrodistribucije zatražila izmještanje elektroinstalacija 23.05.2012. godine pozivajući se na Član 33. Zakona o cestama („Službene novine FBiH br.12/10) gdje je utvrđeno da u slučaju rekonstrukcije cesta imaoci instalacija na cesti su dužni o svome trošku izmjestiti te instalacije, odnosno prilagoditi ih nastalim promjenama, ako aktom o davanju saglasnosti za postavljanje tih instalacija ili ugovorom između imaoca instalacija i Direkcije cesta ili nadležnog kantonalnog organa nije drugačije uređeno. Članom 26. stav 2. Zakona o cestama („Službene novine FBiH br.12/10) je definisano da se pod rekonstrukcijom u smislu ovog zakona, smatraju radovi na dijelu postojeće ceste kojom se mijenja njena osnovna karakteristika u cilju povećanja kapaciteta ceste i nivoa usluge a što se odnosi na gore navedene postojeće saobraćajnice. Nakon godinu dana uz sve intervencije i prijedlog za sporazumno izmještanje elektro instalacija zaprimili smo pismo kojim su prihvatili dogovor sa Direkcijom za Puteve. S obzirom na neusklađenost propisa koje primjenjuje Elektrodistribucija i Zakona o cestama - uprava Elektroprivrede je osporila sve dogovore te isključivo tražila naplatu izmještanja instalacija (u iznosu cca 430.000,00 KM na projektima Južne longitudinale i XII transferzale). Direkcija za puteve je nakon pribavljenog tumačenja primjene Zakona o cestama od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija morala izvršiti izmjenu građevinskih dozvola kako bi na nacrtima bila precizirana vrsta radova koju bi Elektrodistribucija prihvatila. Nakon svih dostavljenih dokaza Elektrodistribucija nas je uslovila da za izmještanje njihovih instalacija izvršimo građevinske radove a da oni izmjeste kablove, što smo bili prinuđeni prihvatiti kako bi se prekinulo beskonačno utvrđivanje neusklađenih propisa. Ovakva situacija se odvijala i na XII transferzali uz to što je Elektrodistribucija pozvala inspekciju i obustavila radove na dionicama instalacija Elektrodistribucije. U prilogu dopisa dokumentovat ćemo navedenu korespodenciju sa Elektrodistribucijom .

U dijelu pitanja koje se odnosi na XII transferzalu obavještavamo Vas da su se neovisno o neisplaćenom avansu :
• Izvodili radovi na rampi "C" (koja se nalazi u naselju pa se ista ne primjećuje sa glavne saobraćajnice) obuhvatajući potporne zidove odvodnju izmještanje vode , kanalizacije, rasvjete,izgradnja podputnjaka .
• Izvedeni radovi na dionici trase pored džamije u Bačićima
• Potporni zidovi i proširenje postojeće rampe B (rampa kod Standarda)
• Temelji, stubovi natputnjaka te započeti radovi na rasponskoj konstrukciji Natputnjaka.
Završni radovi na kolovoznoj konstrukciji su uslovljeni vremenskim uslovima.

U vezi sa pitanjem Dalasa i ostalih privremenih objekata na Dvanaestoj transverzali i Južnoj longitudinali, najvažnija činjenica je da finansijer Projekta EBRD ne bi dozvolio ulazak u posao i potpisivanje Ugovora da nije prethodno dobio zadovoljavajuće obrazloženje za sve segmente preseljenja i izmještanja poslovne djelatnosti koji do tada nisu realizovani kao što je slučaj sa objektima na "A" rampi Stupske petlje. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkcija za puteve su poslali pravovremeno ponudu za kupoprodaju navedenog objekta radi rušenja ali u situaciji neprihvatanja ponude do izražaja su došle slabosti domaćih propisa koji ne dozvoljavaju efikasan rad inspekcija. O svim ovim detaljima je pravovremeno obaviješten EBRD i dobili smo podršku za potpisivanje Ugovora jer bi u protivnom bila izgubljena i ova građevinska sezona i u tom slučaju bi Projekat u cijelosti bio upitan.