Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Kantonalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja

33.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 02.10.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirsad Pindžo je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavio zastupnička pitanja kojim traži od Vlade Kantona Sarajevo, da putem resornih ministarstava i drugih resornih kantonalnih organa dostavi određene izvještaje.

Pitanja uz obrazloženje se nalaze u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 36.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

33.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 02.10.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Edin Forto je na 32. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavio zastupnička pitanja:

1. Tražimo informaciju od KJP Zaštićena područja o gradnji putne komunikacije koja se provodi na Skakavcu u području Uževica - podnožje Skakavca;
2. Tražimo informaciju o provođenju Plana aktivnosti na ovom ali i svim ostalim zaštićenim područjima u nadležnosti KJP Zaštićena područja;
3. Zašto nam niste odgovorili na inicijativu za proglašenje Barica zaštićenim područjem?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
36.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.07.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Haris Pleho, na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu vezanu za "Izmjene Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području Kantona Sarajevo".

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
32.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje: "Molim Ministarstvo za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša da mi odgovori da li je putem Uprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo stavljen na raspolaganje stan ul.Samira Čatovića Kobre br.19/4-15 u Općini Ilidža?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.04.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje Zvonke Marića vezano za upraviteljstvo se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
30.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.12.2016

Puni tekst pitanja:

" Inicijativa se odnosi na ponovo aktuelan problem – problem zagađenosti zraka, koji se ponavlja iz godine u godinu, Koncentracija štetnih materija i ovih dana prekoračuje sve dozvoljene granice. Pokrećem inicijativu da Vlada KS hitno oformi ekspertni tim koji će napraviti dugoročnu strategiju, konkretne projekte i plan aktivnosti za rješavanje problema zagađenosti, da nam se već i iduće zime ne bi ponavljao isti problem" .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zagađenje vazduha u Kantonu Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

" Budući da su nas kontaktirali građani Ilijaša i tom prilikom alarmantnim tonom upozorili na totalnu samovolju u oblasti građenja kojom se narušava izgleda stare čaršije u ovome naselju, najljubaznije Vas molim da mi odgovorite kakav uticaj na urbanistički plan ove općine ima Kanton Sarajevo obzirom da se ova općina nalazi na njegovom prostoru? Naime, preduzeće Standard prekinulo je jednu od ključnih komunikacija da bi izgradila svoj pristup. Novim regulacionim planom nije predviđeno obdanište, apoteka, dom zdravlja, pošta i sve one zgrade gdje su smještene ustanove od izuzetnog značaja za stanovnike Ilijaša. Planiranom gradnjom ugrožene su škola i džamija, i pristupi njima su potpuno nesigurni. S toga smatram da treba svim zakonom predviđenim sredstvima zaustaviti ovaj urbicid koji višestruko šteti gradu i njegovim žiteljima" .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 05.12.2016

Puni tekst pitanja:

" Nezadovoljan sam odgovorom na postavljeno pitanje sa 22.Radne sjednice Skupštine KS , koje je vezano za visinu naknade koju izdvajaju etažni vlasnici za održavanje zajedničkih prostorija. U odgovoru sam prepoznao pokušaj manipulacije članovima 352. i 376. koji se odnose na zajedničke prostorije , vezivanje zemljišta za etažne stanove etažnih vlasnika, a ja sam pitao samo o visini naknade koja nije jasno precizirana za održavanje zajedničkih prostorija. Ova neuređena oblast, prije svega mislim na usklađivanje kantonalnog zakona sa federalnim zakonom o stvarnim pravima je izvor manipulacija i vakuma koji proizvodi nesporazume, nesuglasice vezane za ovu oblast. Zato vas najljubaznije molim da mi odgovorite na postavljeno pitanje i kako namjeravate da riješite ovaj vakum do donošenja zakona koji je pred skupštinske zastupnike već dolazio u formi prijedloga nacrta zakona sa zakašnjenjem više od dvije godine“ ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

22.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 14.11.2016

Puni tekst pitanja:

" Zbog kašnjenja vašeg ministarstva, već više od 2 godine da uskladi kantonalni Zakon o održavanju i upravljanju zgradama KS iz 2012.godine sa federalnim Zakonom o stvarnim pravima FBIH nastavo je pravni vakuum u kome se protupravno naplaćuje naknada građanima Kantona Sarajevo za održavanje i upravljanje zgradama jer je odluku o visini naknade Vlade KS iz 2002.godine Član 102. Stav (1) Zakona o stvarnim pravima FBIH stavio van snage i to dodijelio etažnim vlasnicima i sudu, a budući da zgrade nemaju takvu odluku etažnih vlasnika, niti suda nastao je pravni vakuum, a upravitelji još uvijek postupaju po odluci iz 2002. i na istu se pozivaju u tužbama u parnicama protiv građana, a na to zakonski nemaju pravo iz gore navedenih razloga, također Vaše ministarstvo protupravno imenuje prinudnog upravitelja jer je član 357. Stav (1)Zakona o stvarnim pravima FBIH kao viši pravni akt to pravo prenio na jedinice lokalne samouprave što Kanton svakako nije shodno članu 4. i 5. Zakona o principima lokalne samouprave FBIH. Zašto ste ovo dopustili i niste obavjestili građane jer je ovo u javnom interesu, naprotiv ulazi u sferu krivičnog djela jer se građanima protupravno uzima novac? Kada ćete obavjestiti javnost o ovome " ?

Odgovor:

O D G O V O R:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo ističe da je pogrešna konstatacija navedena u zastupničkom pitanju, da je zbog kašnjenja ovog Ministarstva da uskladi Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 3/12) sa Zakonom o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 66/13 i 100/13), nastupio pravni vakum u kome se protupravno naplaćuje naknada građanima Kantona Sarajevo za održavanje i upravljanje zgradama, te da je Odluka o visni...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa vezana za postavljanje stanice za punjenje električnih automobila

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 27.07.2016

Odgovor:

O D G O V O R:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo ističe da je Skupštini Kantona Sarajevo dana 13.06.2016.godine dostavilo potpisan i ovjeren odgovor na zastupničko pitanje, zastupnika Edina Forte u kome je navedeno da je Ministarstvo sačinilo prednacrt Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade i isti u skladu sa članom 83. stav (2) Pravila i postupka za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 71/14) i člana 3. stav (5) Uredbe o postupku i načinu...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

15 radna sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 30.05.2016

Puni tekst pitanja:

"Molim ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi odgovori po kom pravnom osnovu je Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo, stanove (koji su upisani u finansijske i knjigovodstvene evidencije Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo) dodjeljivalo na privremeno korištenje, ko je (ime i prezime) potpisao Odluku (zaključak, rješenje) o dodjeli navedenih stanova na privremeno korištenje i ko je odgovoran ako "privremeni" korisnik (poslije deložacije) eventualno ostavi dugove po osnovu neplaćenih komunalnih usluga?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

"Kada ćete Skupštini dostaviti izmjene i dopune Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom koji je donesen 2012. godine, a koji je praktično stavljen van snage Zakonom o stvarnim pravima koji je donesen 2013. godine?"

Odgovor:

O D G O V O R:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je sačinilo prednacrt Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade i isti u skladu sa članom 83. stav (2) Pravila i postupka za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 71/14) i člana 3. stav (5) Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 21/11-Novi prečišćeni tekst, broj: 30/11-Ispravka i broj: 23/15), objavilo svojoj web stranici dana...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 27.04.2016

Puni tekst pitanja:

20. aprila je bio međunarodni dan buke. Pitam odgovorne šta se uradilo taj dan, pogotovo ako imamo podatak Svjetske zdravstvene organizacije da u svijetu ima 120 miliona osoba sa teškim oštećenjem sluha, kakav je nadzor buke u Kantonu Sarajevo? Da li se mjeri jačina buke na radnom mjestu ali i komunalne i buke na javnom mjestu."

Odgovor:

ODGOVOR:
Kanton Sarajevo ima dugogodišnje iskustvo u primjeni regulative za zaštitu od buke. Imajući u vidu značaj zaštite od buke koja predstavlja specifični zagađivač okoliša koji utiče na zdravlje stanovništva, Skupština Kantona je 1999. godine donijela Zakon o zaštiti od buke. Od tada, na osnovu iskustava koji su ukazivali na probleme za efikasnije provođenje zakona, donesen je 2007. godine novi Zakon, a nakon što je usvojen i po prvi put federalni propis, 2013. godine, urađen je cijeloviti Zakon o zaštiti od buke 2016. godine. Ova činjenica govori da se kontinuirano pronalaze...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Puni tekst pitanja:

0 APRILA JE BIO MEDJUNARODNI DAN BUKE. PITAM ODGOVORNE STA SE URADILO TAJ DAN POGOTOVO AKO IMAMO PODATAK SVJETSKE ORGANIZACIJE DA U SVIJETU IMA 120 MILIONA OSOBA SA TEŠKIM OŠTEĆENJEM SLUHA, KAKAV JE NADZOR BUKE U KANTONU SARAJEVO. DA LI SE MJERI JAČINA BUKE I KOJA USTANOVA RADI MJERENJE BUKE A POSEBNO BUKE NA RADNOM MJESTU ALI I KOMUNALNE I BUKE NA JAVNOM MJESTU.

Puni tekst pitanja:

''Pokrećem inicijativu da se na Trebeviću, u sklopu zaštićenog područja, riješi pitanje rekonstrukcije vodovodne mreže sa otvaranjem javne česme, kao i izgradnje javnog toaleta. Od proglašenja područja zaštićenim, vidi se znatan napredak u oživljavanju i održavanju prostora. Prostor se svakodnevno održava što se tiče javne higijene, postavljene su klupe, korpe, nadstrešnice, instalirane sprave na trim stazi, urađeno veće dječije igralište, instalisana javna rasvjeta, te se uređuju šetnice, prostor oko bob staze, itd. Zbog svega ovoga, i velikog pritiska posjetilaca, neophodno je obezbijediti vodu i sanitarne uslove. Moguća sredstva za ovaj problem mogla bi se iznaći iz pripadajućih sredstava Kantonu Sarajevo iz fonda okoliša u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općinom Stari Grad, te Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja koja upravlja ovim prostorom.''

Odgovor:

ODGOVOR:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo prihvata inicijativu zastupnika Dževada Rađe, s napomenom da su otpočele aktivnosti na njenoj realizaciji.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

11 sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.02.2016

Puni tekst pitanja:

"Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove? Kolika je procjena imovine koja nije upisana? Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona u zemljišne knjige? Zašto registar nije dostupan javno? Zašto akcioni plan za popis i evidenciju imovine Kantona Sarajevo nije dostupan javno?"

Odgovor:

U skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo-Drugi novi prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12, 15/13 i 47/13), odgovaramo na postavljeno poslaničko pitanje, kako slijedi:

"Koliko je imovine Kantona, izraženo u upisima, površini i vrijednosti, upisano u registar koji vodi Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove?"
Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove vodi evidenciju imovine Kantona po subjektima – budžetskim korisnicima a to su: organi uprave, upravne organizacije, zavodi i ustanove gdje je osnivač Skupština Kantona...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori

KJKP Sarajevogas, KJKP Toplane, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

33.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 02.10.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Bajramović Srna je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavila je zastupnička pitanja vezana za aerozagađenje u Sarajevu.

Pitanja u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 35.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 36.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Direkcija za puteve, Grad Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Općina Novo Sarajevo, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

30.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24.05.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović je na zahtjev građana Kupreške i ulice Ante Fijamenga podnio inicijativu vezano za izgradnju Južne longitudinale u Sarajevu.

Inicijativa se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 32.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

29.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 10.05.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić postavio je zastupničko pitanje vezano za "protivpožarnu zaštitu u stambenim zgradama".

Zastupničko pitanje se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

29.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 10.05.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović je podnijela inicijativu vezanu za "Azil za pse u Prači".

Inicijativa se nalazi u prilogu.

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.02.2016

Puni tekst pitanja:

"-Koliko je podzakonskih akata, od navedenih devetanaest, doneseno u proteklih jedanaest godina otkad je zakon na snazi?
-Da li je do danas donesen podzakonski akt za oblast kafilerijskih usluga koja je naročito problematična u proteklih pet-šest godina otkad je na snazi državni Zakon o zaštiti dobrobiti životinja?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Tužilaštvo KS, Vlada Kantona

28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.04.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović je pokrenula zastupničku incijativu i ona se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.02.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje u prilogu

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori