Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.02.2020

16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.12.2019

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “ za izradu registra stručnih lica „asistenata u nastavi”, obaviti inicijalnu procjenu navedenog kadra i vršiti kontinuirana edukacije istih”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

• U kojoj je fazi realizacija rekonstrukcije obdaništa "Bulbuli"?

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.02.2020

18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 23.01.2020

16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.12.2019

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zašto odluka Vlade KS nije u primjeni a radi se o izmjenama i dopunama odluke o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministrastva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti ministrastva, konkretno o usvojenoj izmjeni o smanjenju iznosa takse za registraciju autoškola sa 7.000 na 1.000 hiljadu KM.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Općina Centar Sarajevo, Vlada Kantona

Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

KJKP Gras, KJKP Park, KJKP Rad, Kantonalna uprava civilne zaštite, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo zdravstva, SVIM OPĆINAMA, Služba protokola Kantona Sarajevo, Zavod za javno zdravstvo KS

Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa „da se obustavi kretanje vozila auto-škola u jutarnjem periodu na lokaciji Alipašino polje, tačnije u blizini škola OŠ „Meša Selimović” i OŠ „Fatima Gunić”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za sanaciju fasade obdaništa Slavuj, JU "Djeca Sarajeva".

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori