Šta ćete uraditi po pitanju oštrog upozorenja od strane Konkurencijskog vijeća koje je konstatiralo da Skupština Kantona Sarajevo usvojenim zakonom derogira Zakon o konkurenciji i da je Kanton suočen sa izricanjem kazne i do 10% od Budžeta Kantona Sarajev

Fazlija Nedžad
Pitanje

Šta ćete uraditi po pitanju oštrog upozorenja od strane Konkurencijskog vijeća koje je konstatiralo da Skupština Kantona Sarajevo usvojenim zakonom derogira Zakon o konkurenciji i da je Kanton suočen sa izricanjem kazne i do 10% od Budžeta Kantona Sarajevo, odnosno i do 75 miliona KM?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je Rješenje broj: 01-02-26-041-36-II/09 od 19.06.2010. godine kojim je obavezalo Skupštinu Kantona Sarajevo, Vladu Kantona Sarajevo odnosno Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, na donošenje i izmjenu propisa koji se odnose na reguliranje pružanje taksi usluga u Kantonu Sarajevo, odnosno na način da se svim pravnim i fizičkim licima registriranim taksi prijevoznicima omogući slobodna tržišna konkurencija.
Odredbama člana 18. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 1/96, 2/96-ispravka, 3/96-ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 16/13), člana 10. st. (1) alineja 2 i stav (2). Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” br. 28/06 i 2/10), utvrđeno je da će Skupština kantona svojim propisom, u skladu sa Federalnim Zakonom, urediti uvjete, način i organizaciju vršenja taksi prijevoza.
Iz gore navedenih razloga Ministarstvo saobraćaja pristupilo je izradi Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo.
Ministarstvo saobraćaja uputilo je prema Vladi Kantona Sarajevo prijedlog Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo sa stručnim mišljenjem Ministarstva finansija, Ministarstva pravde i uprave, mišljenje Pravobranilaštva, Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo i mišljenje Konkurencijskog vijeće Bosne i Hercegovine.
Rješenjem broj: 01-26-7-08-17-I/12 od 01.08. 2013. godine Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine dalo je slijedeće mišljenje:
» Nacrt Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo, usaglašen je sa Zakonom o konkurenciji. «
Vlade Kantona Sarajevo uputila je Skupštini Kantona Sarajevo da u skladu sa članom 143. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo«, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst i 15/13) donese Zakon o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo.
Skupština Kantona Sarajevo amandmanski je izmjenila jedan dio odredbi prijedloga Zakon o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo i usvojila Zakon sa amandmanima.
Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine uputilo je dopis broj: 01-26-10-159-I/12 od 06.05. 2014. godine Skupštini Kantona Sarajevo na postupanje gdje istiće da su pojedine odredbe usvojenog Zakona u suprotnosti sa odredbama Zakona o konkurenciji. Vlada Kantona i Ministarstvo saobraćaja nisu dobili nikakav nalog od Konkurenciskog vijeća za postupanje, a u samom dopisu je utvrđeno da su Skupštini Kantona Sarajevo dostavili prijedlog Zakona koji je u potpunosti usaglašen sa Zakonom o konkurenciji.
Ministarstvo saobraćaja nije dobilo od strane Skupštine Kantona Sarajevo upute za daljnje postupane po pomenutom dopisu.