Ranije sam na sjednici Skupštine Kantona postavljao pitanje koje se odnosilo na izgradnju Južne longitudinale prema Zagrebačkoj ulici. Tada sam zahtjevao od nadležnih (Direkcija za puteve KS i ministarstvo saobraćaja KS) da urgentno iniciraju da izvođači

Zukić Amir
Inicijativa

Ranije sam na sjednici Skupštine Kantona postavljao pitanje koje se odnosilo na izgradnju Južne longitudinale prema Zagrebačkoj ulici. Tada sam zahtjevao od nadležnih (Direkcija za puteve KS i ministarstvo saobraćaja KS) da urgentno iniciraju da izvođači radova odgovore ekspeditivnošću, kako bi se nastavilo normalno odvijanje gradskog saobraćaja.

Izgradnja tog dijela longitudinale je trajala rekordnih 15 mjeseci. Danas kada možete voziti prometnom longitudinalom – ograničeni ste. Zapravo zabranjena su skretanja prema većini zgrada i parkirališta na obje strane Zagrebačke ulice. Građani, koji žive na desnoj strani Zagrebačke ulice, da bi došli do Skenderije moraju voziti u kontra smjeru zapravo četiri puta dužu distancu nego ranije. Građani koji žive na lijevoj strani Zagrebačke ulice (od slastičarne Jadranka) imaju samo jednu mogućnost i to skretanje prema Skenderiji, što podrazumjeva da će vozilo hitne pomoći morati voziti bar nekoliko stotina metara da bi stiglo do pacijenta udaljenog tek nekoliko metara.
Tražim odgovor od nadležnih institucija u svrhu rješavanja navedenog problema

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor: U vezi Vaše inicijative obavještavamo Vas da je dio realiziranog i puštenog u promet projekta južne longitudinale izveden prema važećoj provedbenoj planskoj dokumentaciji. Izvedeni dio Južne longiudinale je po vrsti i značaju puta prešao u rang primarne gradske saobraćajnice sa računskom brzinom od Vrač=60 km/h. Ista je izgrađena radi omogućavanja bržeg protoka vozila na jednom od tri podužna longitudinalna pravca u gradu Sarajevu, tako da bi svako naknadno ubacivanje dodatnih "skretanja" narušilo minimalne projektno-tehničke uslove koji su i ovako teško ispoštovani. I pored navedenog, a imajući u vidu da je realizacija saobraćajnice ovakvog ranga nametnula potrebu za dodatnim sagledavanjem lokalne mreže saobraćajnice i pristupnih puteva u zoni uticaja Direkcija za puteve KS je preko Ministarstva saobraćaja KS izradila Elaborat – projekat nove regulacije saobraćaja na servisnim saobraćajnicama i ulicama u naselju u zoni izgrađenog dijela Južne longitudinale od mosta Suade i Olge do raskrsnice sa ul. Derviša Numića, kojim će se rješiti navedeni problemi.

Također Vas obavještavamo da je navod iz Vaše inicijative da je izgradnja izvedenog dijela Južne longitudinale trajala rekordnih 15 mjeseci apsolutno netačan, te da je rok za realizaciju izgrađenog dijela Južne longitudinale bio godinu dana i isti je produžen za dodatnih mjesec i petnaest dana usljed povećanja obima radova (cca 20%) za dodatnih 180 m saobraćajnice i proširenja pješačkih staza, nepominjući probleme sa podzemnim instalacijama i javnim preduzećima.