Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.02.2016

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
13. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

10.sjednica-zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 29.12.2015

Puni tekst pitanja:

Tražim da Ministarstvo obrazovanja nauke i mladih izmjeni pravilnik za prijem zaposlenika u radni odnos u obrazovnim institucijama na području Kantona Sarajevo, posebno usmeni dio u cilju prijema najboljih kandidata.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Kao što je široj javnosti poznato, cijena boravka u vrtićima JU Djeca Sarajeva, od oktobra je povećana za 20 KM. Pošto sam se za ovu inicijativu zalagala još u prošlom mandatu, njen cilj je bio unaprjedjenje zdravlja djece, te smanjenje bolesti nastalih kao posljedica loših prehrambenih navika, a kroz uvodjenje standarda i normativa prehrane.
Šta se postiglo povećanjem, odnosno u šta je investiran novac, kada djeca još uvijek za doručak i užinu imaju džem i eurokrem
Dakle, jaja, mlijeko i mliječni proizvodi se već više od pola godine ne nabavljaju.
Obećano je i uvodjenje HACCAP sistema kontrole, što se još nije desilo.
Ukratko, sve je ostalo isto!

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 21.12.2015

Puni tekst pitanja:

"Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da mi odgovoori da li je tačno da su neke osobe članovi u 4-5 školskih odbora u osnovnim školama Kantona Sarajevo. Također vas molim da mi dostavite spisak osoba koji su predstavnici Ministarstava u školskim odborima osnovnih škola.“

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 12.11.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Haris Pleho, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja upućena ministru za obrazovanje, nauku i mlade.

Pitanje u prilogu.

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 07.10.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Pleho Haris na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Molim ministra obrazovanja da mi odgovori da li je istina da u Osnovnoj muzičkoj školi Ilidža imaju tri direktora i da li sva trojica primaju platu direktora?"

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje o implementaciji Zakona o mladima FBiH i isto dostavio u pisanoj formi.

Odgovor:

Odgovor Komisije za mlade nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

"Svjesni smo mjesecima političkih izjava o pozivu na odgovornost kada je u pitanju trovanje djece u vrtićima JU Djeca Sarajeva, pa me interesuje šta se u tom procesu utvrđivanja odgovornosti konkretno dešava, te šta su konačni rezultati nadležnih organa.

Stoga tražim da se Skupštini KS dostavi cjelokupna informacija o navedenom slučaju, jer je to naša obaveza prije svega prema roditeljima, potom i javnosti, pa na kraju i prema onima kojima je pod pritiskom nemilog događaja ustanovljena odgovornost bez prethodne cjelokupne analize činjenica."

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

“Program rada PPZ-a koji Nam je dostavljen nije Program rada direktorice, niti nam je dostavljen Izvještaj o aktivnostima direktorice, koji bi trebao da bude javan i objavljen na web stranici Ministarstva. U Programu nam je navedeno da se u nekim dijelovima svog rada direktorica bavi "saradnjom" sa nekim institucijama. Saradnja nije program rada i to su dijelovi aktivnosti koji spadaju u svakodnevnu komunikaciju. Opis njenih poslova bi trebao biti edukacija direktora, izrada i davanje prijedloga za dokumente koji će unaprijediti odgojno obrazovni rad u Kantonu Sarajevo. Dakle, ne postoji usvojen izvještaj o radu direktora ove institucije niti nam je dostavljen Program rada direktorice. U Programu rada su nam navedni poslovi stručnih savjetnika, a ne aktivnosti i poslovi koje treba i mora imati direktor svake institucije.
Ministar pravde i uprave je trebao na današnjoj Skupštini pripremiti Izmjene Zakona o organizaciji i djelokrugu upravnih organizacija, koji ide po kratkom postupku, bez rasprave i sa jasnim obrazloženjem, i prema kojem se Zavod transformiše u Sektor. Inicijativa Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je prošla 4. 8- a krajnji rok za izmjenu Zakona je bio 4. 10. To do sada nije urađeno.”

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 02.09.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sejo Bukva, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu za obrazovanje,nauku i mlade Kantona Sarajevo, a odnosi se na "mogućnost iznalaženja sredstava za nabavku opreme i sportskih rekvizita za održavanje tjelesnog odgoja u osnovnim i srednjim školama", uz sljedeće obrazloženje:

"Informacije kojima raspolažem ukazuju na to da djeca na časovima tjelesnog odgoja oskudijevaju i nemaju adekvatnu opremu, odnosno rekvizite koji bi im olakšali tjelesni razvoj, a žele da se bave sportom i sanjaju da postanu vrhunski sportisti. Tom prilikom mislim na lopte, strunjače i druge rekvizite. Često puta sam i sam bio svjedokom neopremljenosti sportskih dvorana. Stoga, apelujem da nadležno ministarstvo poduzme sve aktivnosti, počev od analize i evidencije po svim školama, kako bi se stekao uvid šta im to nedostaje, do planiranja sredstava za nabavku istih."

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Haris Pleho na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za ukidanje jednog odjeljenja prvog razreda u Osnovnoj školi "Mak Dizdar" na Otoci.

Pitanje u prilogu.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu "da Ministarstvo odmah pristupi aktivnostima na utvrđivanju prekršajne i eventualno krivične odgovornosti direktora osnovnih i srenjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo " uz sljedeće obrazloženje:

"Smatram da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo treba HITNO pristupiti aktivnostima na utvrđivanju prekršajne i eventualno krivične odgovornosti direktora osnovnih i srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo. Naime, u javnosti je poznata činjenica da je određeni broj direktora osnovnih i srednjih škola zloupotrebljavao zakonom dana ovlaštenja na način da je suprotno pozitivnim zakonskim propisima donosio odluke iz svoje nadležnosti. Navedena pojava je najznačajnije izražena u postupku prijema zaposlenika. U tom smislu tražim da Ministarstvo uputi zahtjev Upravi za inspekcijske poslove da putem inspekcijskog nadzora, utvrdi koji su direktori zloupotrebili dana ovlaštenja, te da iste prekršajno ili krivično procesuira u ovisnosti od težine zloupotrebe službene dužnosti. Smatram da bi Ministarstvo pored navedenih aktivnosti trebalo i naložiti školskim odborima da po hitnom postupku pokrenu smjenu direktora u slučaju dokazanog kršenja zakona. Imajući u vidu navedeno, pokrećem ovu inicijativu i ujedno tražim od ministra da dostavi informaciju o radnjama koje Ministarstvo planira preduzeti u cilju realizacije ove inicijative."

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Avdibegović, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je inicijativu kako slijedi:

Upućujem inicijativu Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade da izvrši analize i utvrdi postojanje potrebe za uvođenjem dvokratnog radnog vremena u vrtićima JU ''Djeca Sarajeva''.
Obrazloženje:
Uzimajući u obzir da se mnogi roditelji danas bave zanimanjima koja zahtijevaju dvokratno radno vrijeme i dezurstva, tako da radni dan nerijetko zavrsava u kasnim vecernjim satima, predlazem da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u roku od 30 dana provede anketu u vrtićima JU ''Djeca Sarajeva'' i utvrdi da li su roditelji zainteresovani za organizovanjem rada u dvije smjene.
Neusklađenost radnog vremena javnih predskolskih ustanova sa radnim vremenom roditelja znacajno otezava organizaciju porodice i utice na kolicinu kvalitetno provedenog vremena njenih clanova. Na osnovu rezultata ankete moći će se utvrditi eventualna potreba za organizovanjem popodnevne smjene u određenim vrtićima. Takođe, predlažem da se minimalno polugodišnje pruži mogućnost roditeljima da se izjasne kakvo im radno vrijeme vrtića odgovara, kako bi se isto moglo maksimalno prilagođavati potrebama roditelja.

Odgovor:

Odgovor Ministartsva za obrazovanje, nauku i mlade na inicijativu zastupnice nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

5. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 21.07.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović, na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je pitanje:

"Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Broj:11-01-34-1417-1/11 od 25.05.2011.godine) koji je donijelo Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, shodno zakonskim propisima trebao je biti objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" da bi se omogućila njegova primjena u Kantonu Sarajevo".
S obzirom da pomenuti Pravilnik nije objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" što znači da nije ispoštovana zakonska procedura za stupanje na snagu, koja bi omogućila njegovu primjenu, da li se primjenom pomenutog Pravilnika postupa suprotno zakonskim propisima?"

Puni tekst pitanja:

Poslanik/zastupnik Zvonko Marić na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko/zastupničko pitanje:

"Na sjednici Vlade u maju ili junu razmatrali ste preporuku Omudsmana za ljudska prava koju je dobila gospođa Aziza Marinković. Naljubaznije molim ministra obrazovanja da mi odgovori prema kojem pravilniku će se izvršiti prijem 400 uposlenika na konkursu, ako se zna da je više nego jasno iz preporuke, kako je pravilnik diskriminatorski i nije u skladu sa zakonom."

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Nakon pokrenute inicijative koja se odnosi na reorganizaciju Prosvjetno – pedagoškog zavoda, nije mi dostavljen godišnji program rada direktorice ( dakle njen lični razvojni program) za period 2010 -2014. koji je usvojio ministar. Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade da mi do slijedeće sjednice dostavi traženi dokument."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 17.06.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Kemal Ademović, na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Molim da mi se u poslovničkoj proceduri dostavi odgovor na sljedeće pitanje i dostave sljedeći podaci o svim zapošljavanjima u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo u periodu od 01.01.-10.06.2015.godine, i to:
1. zasnivanje stalnog radnog odnosa,
2. zasnivanje radnog odnosa po ugovoru o djelu i
3. zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme.
Molim da mi se podaci dostave po školama i poimenično, kao i u kojoj proceduri je zasnovan radni odnos (konkurs ili bez konkursa)."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Kada ćete donijeti propis – pravilnik kojim se preciznije definiše: Procedura izbora, kriteriji za izbor te nadležnosti i rad direktora u srednjim školama Kantona Sarajevo?"

Odgovor:

ODGOVOR MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prepoznalo je važnost donošenja ovog akta, te za isti kao i za ostalih petnaest akata, stupilo u kontakt sa partnerima, odnosno Zajednicom direktora srednjih škola Kantona Sarajevo i Sindikatom srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i tehnologije.

Po zahtjevu Ministarstva navedene strukture su dostavile imena i prezimena, te je formirana radna grupa koja radi na izradi pomenutog pravilnika.

U narednom periodu očekujemo donošenje istog te ćete biti blagovremeno...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
5. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 21.12.2015

Puni tekst pitanja:

"Budući da nejasnoće koje se stalno pojavljuju oko legaliteta i legitimiteta Sindikata osnovog obrazovanja u Kantonu Sarajevo, molim resorno ministarstvo u suradnji sa ministarstvom za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i naravno uz konstataciju sa ministarstvom pravde i uprave da se definitivno razrješe dileme ko je, i na osnovu čega socijalni partner u pregovorima sa Vladom KS ?
Također pitao sam da li je princip reprezentativnosti odnosno brojnosti, pravna kategorija i pravni argument. Razrješavanjem ovih nejasnoća sigurno da bi bio rasterećen i obrazovni sistem i da bi se razjasnilo ko zapravo predstavlja interese prosvjetara ?“

Obzirom da sam uz jednog predstavnika iz ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, a na osnovu inicijative Skupštine Kantona Sarajevo posjetio naselje u Otesu u kojem se nalaze stanovi nekoliko ministarstava naše Vlade vidio sam da je stanje haotično. Tamo je crno bijeli svijet jer imate ulaz u kojem se savršeno poštuje kućni red, a u drugom ulazu je totalna devastacija. Ponajviše porodica koje nasilnim putem ulaze u prazne stanove a one su obično u tranzitu prema drugim državama. Pokrećem inicijativu da Vlada iznađe mehanizme i da zaštiti imovinu od daljnje devastacije, također predlažem da se razmotri mogućnost kupovine tih zgrada jer smatram da bi došlo do racionalizacije i uštede od nekoliko stotina hiljada maraka, jer koliko znam Vlada na godišnjem nivou plaća u tim zgradama kiriju oko milion KM. To je obaveza i dužnost jer u suprotnom i ovaj projekat će završiti sa nesagledivim posljedicama i štetama za Vladu i Kanton uopće.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
10.sjednica-zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 12.11.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja upućena ministru za obrazovanje, nauku i mlade i Vladi Kantona Sarajevo: “Molim da mi dostavite preciznu informaciju o implementaciji Zakona o mladima FBIH, u kontekstu ispunjenja obaveza koje Vlada ima prema ovom Zakonu?

Puni tekst pitanja:

"Šta će Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade poduzeti da se utvrdi odgovornost direktora škola zbog postupaka i radnji koje imaju za posljedicu pravljenje štete budžetu Kantona Sarajevo u iznosu preko 250.000,00 KM?".

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 02.09.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Fikret Prevljak na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade "da Ministarstvo osigura da srednje škole kao javne ustanove i Univerzitet u Sarajevu poštuju odredbe Zakona o dopunskim pravima boraca, branitelja Bosne i Hercegovine koji daje prednost pri upisu djece pripadnika boračke populacije".

Inicijativu uz obrazloženje naci cete u prilogu.

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 17.06.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko, na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Naime, u sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je upravna organizacija, pod nazivom Prosvjetno-pedagoški zavod, koja trenutno ime više uposlenika od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade. Ova institucija je veoma važna jer bi trebala da se bavi pitanjima struke i unapređivanjem odgojno-obrazovnog rada. Međutim, već nekoliko godina ova institucija nema nikakve rezultate u pitanjima poboljšanja odgojno-obrazovnog rada, osim nadzora, prema kojem se na neučinkovit način obilaze profesori u nastavi i ocjenjuju na inspektorski način, bez tačno utvrđene metodologije i subjektivnih mišljenja. O svemu ovom Vam može posvjedočiti i činjenica da direktorica ove institucije nije nikada dostavila svoj lični izvještaj o poslovima koje obavlja, nego dostavlja izvještaje i poslove stručnih savjetnika koji prema njenim nalozima izvršavaju određene aktivnosti. Svi savjetnici uposleni u PPZ-u se bave aktivnostima koje nisu u skladu sa njihovim opisima poslova i najveći dio je njihovog posla sveden na obilazak nastavnika,umjesto na savjetodavni rad.

Ova institucija bi trebala preći u sastav Ministarstva kao Sektor ii Odjel, koji bi se bavio sljedećim:

- analiza nastavnih planova i programa, od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta
- analiza problema sa kojima se susreću nastavnici u svakodnevnom radu , od inkluzije do maloljetničke delinkvencije
- predlaganjem metoda i tehnika rada sa učenicima i pružanjem podrške nastavnicima u istim.
- Osim navedenog, neophodno je uvesti i ostale aktivnosti, kao što je saradnja sa nastavničkim fakultetima u oblasti stručnog usavršavanja i nevladinim sektorom koji se bave pitanjima obrazovanja.
- godišnji program rada direktorice (dakle, njen lični razvojni program) za period 2010.-2014.npr, koji je usvojio minister
- program stručnog usavršavanja nastavnika, za isti period

Određeni period već postoje nastojanja da se ovaj problem riješi, ali nikada se ovom nije pristupilo na pravi način i sve je još uvijek na čekanju.
Aktualiziranjem ove problematike dobit ćete povjerenje mnogih nastavnika, koji se  u svom radu često susreću sa problemima a za koja nemaju adekvatan odgovor, koja trenutno broji preko 20 uposlenika i koji su suočeni sa besmislenim inspekcijskim nadzorima, koji već odavno nemaju pedagoški smisao."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade na inicijativu zastupnika Ismira Juske nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
5. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 02.09.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Adnan Solaković na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Red je da se čestita i reprezentaciji Sarajevskog Univerziteta koja je osvojila 2 zlatne, 5 srebrenih i 6 bronzanih medalja na Europskom Univerzitetskom karate prvenstvu 23-26.07.2015 Žabljak, Crna Gora.
Ova reprezentacija je bila pobjednik u ženskoj i muškoj konkurenciji pa time i sveukupni pobjednik. Nadam se da će reprezentaciju ( takmičare UKK - Univerzitetski Karate Klub Bosna Sarajevo ) za koje je nadležno ministarstvo sporta, obrazovanja, premijer zajedno sa Skupštinom Kantona organizovano primiti ovu reprezentaciju na prijem kao što se uradilo za druge sportove. Također se nadam nagradi kao što su dobili drugi sportovi kao i refundaciji troškova za učešće , jer naša matična kuća je za razliku od drugih Kanton Sarajevo."

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo zdravstva

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 17.06.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Obzirom da je prošlo skoro dva mjeseca, niti jedna služba (JU javno zdravstvo, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, resorno ministarstvo - Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade) se nije oglasilo sa nalazima o trovanju djece u vrtićima. Svi su svašta obećali, ali roditelji otrovane djece nemaju još uvijek nikakav odgovor, te tražimo zvaničan stav i nalaz od Zavoda za javno zdravstvo koji se još nikada nisu oglasili, niti je 100% potvrđeno od čega su se djeca zarazila salmonelom.

Zahtjevi roditelja čija su djeca otrovana :
1.Da vlada formira komisiju u čijem sastavu će biti i predstavnici vrtića ili po jedan roditelj koji će utvrditi sve činjenice koje su dovele do trovanja djece i predočiti ih javnosti?
2.Da se utvrdi tačan broj oboljele djece, jer mnoga nisu bila u bolnici i zvaničnog podatka nigdje nema?
3.Da se utvrdi kako je moguće da se u zahtjevima iz tenderske dokumentacije ne traži dozvola za promet namirnica životinjskog porijekla?
4.Da JU „Djeca Sarajeva“ raskine ugovor sa firmom Gold mignon?
5.Da se objavi ko je proizvođač zaraženog proizvoda (pavlake) i da se utvrdi i njihova odgovornost?
6. Tražimo umanjenje za čitav juni mjesec, kod većine djece je nakon prve kontole, stolica i dalje pozitivna na salmonelu, naravno ta djeca i dalje ne mogu ići u vrtić, a u računovodstvu traže da platimo čitav mjesec. Moguće je umanjenje samo 2 KM po danu, roditelji su ogorčeni."

Odgovor:

Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:

"Dana 22.04.2015.godine oko 14,00 časova Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije zaprimio je prijavu (putem faxa) od Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo da je na Infektivnoj klinici KCUS - hospitalizirano petero djece iz JU "Djeca Sarajeva" Sarajevo, te da se radi o sumnji na trovanje hranom.
Odmah po saznanju sačinjena su dva tima i to tim u sastavu: epidemiolog i tehničar iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i kantonalni sanitarni inspektor, koji su obavili kompletan inspekcijski nadzor i...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
5. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori