Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić „Naša djeca" koji se nalazi u ulici Livanjska bb Općin Centar. JU “Djeca Sarajava” izdaje objekat Kineskoj ambasadi.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić „Boško Buha", koji se nalazio u ulici Buka na broju 11. Općina Centar. Trenutni korisnik objekta je Njemačka ambasada.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih uvrste stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020.godinu „Projekat rekonstrukcije Srednje škole za okoliš i drvni dizajn na Ilidži”.

Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi naložili JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić “Ljiljani” koji se nalazi u ulici Omladinska na broju 12 Općina Vogošća. Vrtić je uknjižen i koristi ga kao zakupac Međunarodna škola OSI, a zakupodavac je JU „Djeca Sarajeva".

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja,nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU Djeca Sarajeva da vrate u svoj posjed bivši vrtić „Dimitrije Tucović" koji se nalazi ul Avdage Šahinagića br.2., Općina Stari Grad Sarajevo, na čijem mjestu se danas nalazi zelena površina.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Pitanje o namjenskim sredstvima JU Studentski centar Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić „Radost" koji se nalazio u ulici Buka na broju 9. Općina Centar. Trenutni korisnik objekta je Njemačka ambasada.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

• Koja je odgovornost ministarstva, koje aktivnosti provodi po pitanju dopisa Školskog odbora Elektrotehničke škole za energetiku obzirom da je ministrastvo odobrili procuduru i dalo saglasnost da direktor može uz ovlaštenje vd predsjednika ŠO potpisati završeni proces imenovanja po postupku Javnog poziva za izbor i imenovanje direktora škole.
• Isto tako molim ministarsvo da se očituje po pitanju navoda da su se poslovni prostori u školi u prošlosti izdavali po manjim cijenama zakupa za m2 od moguće i da se kvadratura u ugovorima nije navodila stvarna već umanjena i koja je šteta učinjena po ovom osnovu kako po budžet škole, ministrastva i KS.
• Obzirom na dopis koji smo dobili 24 i 28.10.2019 godine od strane Školskog odbora molim Vas za pojašnjenje i odgovor kao i na iskazane primjedbe po navedenim problemima?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić „Bambi" koji se nalazi u ulici Avde Hume broj 15. Općina Centar. Nakon agresije na BIH objekat je vraćen vlasniku firmi “Sarajevostan”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić “Poletrac II” koji se nalazi u ulici Zagrebačka bb Općina Novo Sarajevo. JU “Djeca Sarajeva” nije preuzela objekat nakon agresije na BIH.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivše Sjedište RO Centar koji se nalazi u ulici Džidžikovac na broju 7. Općina Centar. Trenutni korisnik objekta je Austrijska amabasada.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.09.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje koje se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Vreto Elvis na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za izmjene Zakona o srednjem obrazovanju i uvođenje mogućnosti paralelnog pohađanja dvije srednje škole u Kantonu Sarajevo, od kojih je jedna Srednja muzička škola Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Vedran Jakupović na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za kreiranje posebne budžetske stavke koja bi se odnosila na finansiranje naučnih časopisa u Kantonu Sarajevo. Iznos stavke bio bi 50 000 KM.”

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za zamjenu dotrajalog školskog inventara (klupe, stolice, table, ormarići, itd), u “Prvoj osnovnoj školi” na Ilidži.

Puni tekst pitanja:

Poslaničko/zastupničko pitanje u prilogu

Puni tekst pitanja:

Zapošljavanje socijalnih radnika i psihologa u osnovnim školama

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

- Kada ste posljednji put, Ministarstvu civilnih poslova, dostavili izvještaj o vršnjačkom nasilju?
Molim da navedete tačan datum, te da mi dostavite taj izvještaj.

13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.09.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Vedran Jakupović na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Molim da mi se dostavi kompletna dokumentacija o izboru direktora JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo, konkursnu proceduru, inspekcijske nalaze i korake koji su poduzimani po ovom pitanju u školi i nadležnom ministarstvu.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu koja se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS i Ministarstvu saobraćaja KS “da se obezbijedi vandredni prevoz za učenice i učenike Osnovne škole Nafija Sarajlić sa prostora Nahoreva i Poljina sve dok se gradski prevoz na postojećim linijama u potpunosti ne stabilizira”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za rješavanje problema prevoza učenika OŠ Nafija Sarajlić.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

zastupničku inicijativu Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu za rad i socijalnu politiku i Ministarstvu obrazovanja KS da formiraju Radnu grupu, koja će biti sastavljena od profesionalaca, sa ciljem prevencije i nadzora nad svim oblicima nasilja – nasilje nad Ženama, nasilje nad djecom, vrsnjačko nasilje, nasilje na radnom mjestu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo finansija, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.09.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Damir Marjanović na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupničku inicijativu Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS i Ministarstvu finansija vezano za osnivanje istraživačke stanice za talentovane srednjoškolce.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori