Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16.06.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 18.05.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 23.04.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

"U toku vanrednog stanja u Centru Vladimir Nazor planirane su dežure po 7 nastavnika.Ovom odlukom prijeti potencijalno stvaranje klastera u ustanovi koja radi sa posebnom grupom ljudi. Takođe i potencijalna opasnost da uposlenici zaraze svoje članove porodice. Molim Vas da provjerite ovu Odluku, da li je ona u skladu sa Zakonom o radu(čl.55), kao i sa Zakonom o zaštiti na radu?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.03.2020

21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.02.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
23 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo zdravstva

25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 18.05.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona