Odgovori na zastupnička pitanja

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Elvis Vreto

Samra Ćosović-Hajdarević

Neira Dizdarević

Hamed Aljović

Admela Hodžić

Zvonko Marić

Samir Suljević

Elvedin Okerić

Vildana Bešlija

Igor Stojanović

Senad Hasanović

Elmedin Konaković

Smiljana Viteškić

Danijela Kristić

Mirza Čelik

Sabahudin Delalić