Zastupnička pitanja upućena Budžetskoj inspekciji, Uredu za borbu protiv korupcije, Agenciji za javne nabavke BIH i Tužilaštvu KS.

Mirza Čelik
Pitanje

Zastupnik Mirza Čelik na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupnička pitanja Budžetskoj inspekciji, Uredu za borbu protiv korupcije, Agenciji za javne nabavke BIH i Tužilaštvu KS:

• Da li su ugovori o nabavci opreme koje Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS sklopilo sa UNDP-om dobile mišljenje Ministarstva finanisija KS i Pravobranilaštva Kantona Sarajevo?
• Da li se u ovom slučaju radi o zloupotrebi odnosno izbjegavanju Zakona o javnim nabavkama ako uzmemo u obzir da se procedure izbora ponuđača vode po pravilima UNDP-a, a ne po Zakonu o javnim nabavkama BIH. UNDP učestvuje u sufinanciranju opreme sa samo 10%, a zadržava pravo vlasništva nad nabavljenom opremom za KJKP RAD d.o.o. Sarajevo i KJKP PARK d.o.o. Sarajevo?

Postavljeno dana: 
Srijeda, 2 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da