Zastupničko pitanje: Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, da mi dostavi spisak članova komisija (imenom i prezimenom) koje su formirane pri Ministarstvu, te koliki je iznos novca koji se uplati tim članovima za rad u istim?

Hamed Aljović
Pitanje

Zastupnik Hamed Aljović na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

• Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, da mi dostavi spisak članova komisija (imenom i prezimenom) koje su formirane pri Ministarstvu za obrazovanja, te koliki je iznos novca koji se uplati tim članovima za rad u istim?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 4 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da