Zastupnička inicijativa vezana za izradu plana rada KJKP Park d.o.o. Sarajevo.

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:
• Obzirom da će u narednom periodu doći do izrade plana rada KJKP Park d.o.o. Sarajevo, pokrećem inicijativu da sve lokacije koje su u nadležnosti pomenutog preduzeća na području općine Iliđža, a iste ne planiraju održavati o istom pismeno obavijeste Službu za razvoj, komunalne poslove i puteve općine Ilidža kako bi iste bile uvrštene u plan JP Ilidža d.o.o.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 2 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da