Zastupnička inicijativa za veći broj parking mjesta za osobe sa invaliditetom čija su vozila obilježena odgovarajućom međunarodnom oznakom pristupačnosti i njihovo označavanje.

Sabahudin Delalić
Inicijativa

Zastupnik Sabahudin Delalić na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

Da nadležno Ministarstvo saobraćaja obezbijedi veći broj parking mjesta za osobe sa invaliditetom čija su vozila obilježena odgovarajućom međunarodnom oznakom pristupačnosti koja je izdata od MUP-a Kantona Sarajevo. I da se u cijelom Kantonu ispod saobraćajnog znaka koji označava mjesta za parkiranje takvih vozila postavlja i tabla sa natpisom „Ako si zauzeo moje mjesto hoćeš li i moj invaliditet”, što je već učinjeno u nekim opštinama.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 2 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da