Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i KJKP RAD d.o.o.

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i KJKP RAD d.o.o. Sarajevo da se u ulicama na području općine Ilidža u kojima je uveden ručni odvoz smeća u što kraćem vremenskom periodu izvrši podjela kompleta kanti za smeće kao što je već urađeno u pojedinim ulicama.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 2 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Ne