Zastupnička inicijativa: “Tražim od Vlade KS da oslobodi studente obaveze plaćanja informacionog sistema, jer isti ne funkcioniše.“

Neira Dizdarević
Inicijativa

Zastupnica Neira Dizdarević na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“Tražim od Vlade KS da oslobodi studente obaveze plaćanja informacionog sistema, jer isti ne funkcioniše.“

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Petak, 4 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da