Zastupnička inicijativa “da Ministarstvo za borčka pitanja Kantona Sarajevo u saradnji sa Općinom Trnovo izgradi spomen obilježje ratnom komadantu 1. Viteške motorizovane brigade Enveru Šehović u rodnom selu Bujakovina-Mrežica, Općina Foča”

Hamed Aljović
Pitanje

Zastupnička inicijativa “da Ministarstvo za borčka pitanja Kantona Sarajevo u saradnji sa Općinom Trnovo izgradi spomen obilježje ratnom komadantu 1. Viteške motorizovane brigade Enveru Šehović u rodnom selu Bujakovina-Mrežica, Općina Foča”

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 11 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Ne