Inicijativa prema resornom ministarstvu za izdvajanje u Budžetu KS za 2020.godinu iznosa od 500.000 KM za otkup, sanaciju i rekonstrukciju objekta stare željezničke stanice na Ilidži uz sufinansiranje sa Općinom Ilidža.

Elvis Vreto
Inicijativa

Zastupnik Vreto Elvis na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema resornom ministarstvu da izdvoji u Budžetu KS za 2020.godinu iznos od 500.000 KM za otkup, sanaciju i rekonstrukciju objekta stare željezničke stanice na Ilidži uz sufinansiranje sa Općinom Ilidža.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 2 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Ne