Tačke dnevnog reda van Programa rada

Nastavak 44.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-A, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Salihović Adila);


20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-36, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Bajramagić Salem i Nermina);


21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu Lamela 1, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Zumreta Šabotić);


22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-A, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Sibalo Samija);


23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt Ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu B1-A, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Saletović Hana);


24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt Ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu B1-A, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Salkić Ajša);


25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine – etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz F, Lamela F9, izgrađenog u naselju Lužani, općina Ilidža, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Avdić Elma);


26. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B2, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Alagić Alem)


27. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B2, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Hasković Denis);


28. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B2, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Karović Edhem);


29. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B2, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Demirović Edin)


32. Program rada Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2021. godinu;


44. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

7. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo;


Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 31/16 i 45/19) u organima uprave i službama Kantona Sarajevo za period 25.08.2020. - 15.08.2021. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Izvještaj o finansijskoj reviziji Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec avgust 2021. godine


43. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja ministrice Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo;


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


XXI Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju-hitni postupak


2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Zaključak Vlade Kantona Sarajevo broj:02-04-36010-1/21 od 29.09.2021. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


I nastavak 42.Radne sjednice

35. Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu


36. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu.


37. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


38. c. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2020. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu) sa prilozima


38. a. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2020. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu) sa prilozima.


40. c. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2021. godinu;


40. g. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2021. godinu


40. d. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2021. godinu