Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove MES – Međunarodniteatarski festival – Scena MESS za 2022. godinu