Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2022. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2022. godinu) sa prilozima;