Zastupnička pitanja

Vibor Handžić

16.12.2019

Neira Dizdarević

17.12.2019

Vedran Jakupović

16.12.2019

Danijela Kristić

17.12.2019

Vildana Bešlija

17.12.2019

Samir Suljević

18.12.2019

Arijana Memić

17.12.2019

Haris Pleho

18.12.2019

Segmedina Srna-Bajramović

13.12.2019

Sabahudin Delalić

11.12.2019

11.12.2019

Zvonko Marić

18.12.2019

Senad Hasanović

13.12.2019

Elvis Vreto

16.12.2019

Bibija Kerla

11.12.2019

Vibor Handžić

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim vas da mi dostavite evidenciju prisustva zastupnika/ca u Skupštini Kantona Sarajevo na sjednicama Kolegija i radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo.


Hamed Aljović

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, da mi dostavi informaciju ko predstavlja „Udruženje učitelja Kantona Sarajevo" te koliki je iznos novca koji je isplaćen pomenutom udruženju u periodu od 2014. godine do danas.”


Bilsena Šahman

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da Ministarstvo za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Kantona Sarajevo donese plan djelovanja u tom pravcu, te predloži zone u kojima će se osigurati zone bez saobraćaja”.


Bibija Kerla

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Kada će Alipašina ulica dobiti adekvatne kante za otpadke


Neira Dizdarević

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

“U odgovoru koji sam dobila od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove spominje se informacija od KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo da je kanalizacioni kolektor Bjelašnica-Igman-Hadžići uvršten na spisak Vlade Federacije BIH kao strateški projekat za realizaciju, stoga molim Vladu Federacije BIH i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da me obavijesti o tačnosti informacije, kao i stepenu realizacije pomenutog projekta ukoliko je informacija tačna.”


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se uredi pravni i prostorno planski okvir kako bi svaki novi javni objekat (novogradnja) na području Kantona Sarajevo bez obzira da li će njegov vlasnik biti Bosna i Hercegovina, Federacija BIH ili Kanton Sarajevo obavezno posjedovao alternativni obnovljivi izvor električne energije u vidu solarnih panela ili drugih tehnologija korištenja solarne energije sve u cilju podizanja energijske efikasnosti, smanjenja aerozagađenja i troškova električne energije. Trend korištenja obnovljivih izvora energije u svijetu raste dok troškovi tehnologije korištenja obnovljivih izvora solarne energije padaju”.


Elvedin Okerić

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 38/2014-prečišćeni tekst, 38/2016, 44/17 i 28/18). U dijelu Zakona koji se odnosi na novčanu pomoć nakon porođaja ženi - majci koja nije u radnom odnosu, i to u članu 157. St.1 koji glasi: “Novčanu pomoć žena-majka ostvaruje u iznosu 30% od prosječne plaće“. Novčana pomoć iz prethodnog stava isplaćuje se u periodu od godinu dana od dana porođaja.


Damir Nikšić

18.12.2019

Damir Marjanović

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Da li su poduzete aktivnosti u cilju pripreme tematske sjednice o procesu inkluzije, sa posebnim osvrtom na proces inkluzivnog obrazovanja? Da li će biti ispoštovan predviđen rok za organiziranje ove tematske sjednice?


Samir Suljević

29.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Da li je tačna informacija daje za izgradnju kotlovnice Alipašin most „AM1“potrošeno više od 5.000.000,00KM , a da ista radi sa 20-tak posto kapaciteta i da od dana puštanja u rad do danas u toku grejne sezone radi sa konstantnim gubitkom.