Zastupnička pitanja

Naser Nabil

Puni tekst pitanja:

„Šta Vlada Kantona Sarajevo namjerava poduzeti da se zaustavi daljnje opasno kršenje Zakona i da se napokon stane u kraj otvorenoj pljački osiguranika i građana Kantona i ko je personalno odgovoran za smanjenje primanja uposlenika u javnim i zdravstvenim ustanovama i niži nivo zdravstvenih usluga građana, jasno da su ova sredstva trebala pripasti zdravstvenim radnicima i osiguranicima, a ne za kapitalna ulaganja?“


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

Da se dostavi mišljenje Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, ko je i zašto odobrio povećanje spratova u Stupskoj ulici?


Pindžo Mirsad

Puni tekst pitanja:

Da li su ministarstva Kantona u skladu sa članom 7. Zakona o koncesijama, izradila srednjoročni (trogodišnji) i godišnji plan dodjele koncesija i da li je Vlada Kantona Sarajevo utvrdila listu projekata koji se u 2012. godini planiraju realizirati putem davanja koncesija? Ako nije zašto, ako jeste, tražim da se zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo dostave pomenuti planovi sa naznakom na čiji prijedlog su ti projekti uvršteni u navedene planove (općine, ministarstvo, privredno društvo).“


Papo Edina

Puni tekst pitanja:

„Da li je svečana sjednica u povodu 1.marta Dana nezavisnosti BiH bila obavezujuća, pitam za one koji su primili ovakav poziv?“


Jurić Mira

Puni tekst pitanja:

Kako KJKP „GRAS“ sa tako malo vozila može opsluživati građane Kantona Sarajevo, da li je rješenje GRAS-a u smjenjivanju jednog po jednog direktora, a da pritom Kanton koji je vlasnik GRAS-a ne čini ništa ili ako čini, to je nedovoljno da bi KJKP „GRAS“ koliko toliko mogao poslovati i obavljati poslove za koje je nadležan, a to je prevoz građana Kantona Sarajevo


Konaković Elmedin

Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi se nalazi, ako je pokrenuta, istraga o prijetećim mail-ovima ministru Emiru Suljagiću ? Ako nije, molim resorno ministarstvo da se očituje iz kojih razloga nije


Solaković Adnan

Puni tekst pitanja:

"Da se Opština Stari Grad Sarajevo proglasi herojskom opštinom, iz razloga što je Opština Stari Grad prva u državi organizovala otpor na čelu sa Zelenim beretkama, policijom Stari Grad, teritorijalnom odbranom i stanovništvom Opštine, koji su dali svoj doprinos u organizaciji otpora agresoru 1991-1995.godina."


Pindžo Mirsad

Puni tekst pitanja:

"Da li je Konkurs za izbor direktora JU "Osnovna muzička škola Ilidža" raspisan po važećem Zakonu o osnovnom odgoju i vaspitanju u Kantonu Sarajevo, donesenim 2011.godine, a ako nije, šta će Ministarstvo poduzeti da se zakon ispoštuje?"


Puni tekst pitanja:

"Po čijoj odluci ili nalogu je na svim računarima u Kantonu Sarajevo, umreženim u Zavodu za informatiku i statistiku KS instaliran program "Agent", s kojim ciljem i da li postoji mogućnost zloupotrebe?"


Backović Zaim

Puni tekst pitanja:

"Da se obilježe četiri mjesta koja su od krucijalnog značaja za odbranu ovog grada i države. Prvo mjesto je kuća u Hrasnici u kojoj je usvojena strategija odbrane BIH. Mjesto okupljanja tog malog broja ljudi koji su dobili informaciju o početku bombardiranja Sarajeva, 05.04.1992.godine, a to je Društveni dom na Kovačima, u nekada Sandžačkoj, danas Džininoj ulici. Treće mjesto, to je ambulanta na Bjelavama. I četvrto, to je mjesto, restoran Opštine Centar u kojem je sjedio Operativni štab i Glavni štab ARBIH. To su četiri mjesta koja su potpuno zaboravljena kao istorijska mjesta."


Puni tekst pitanja:

“Da se odustane od onog dijela gdje nisu riješeni pravno – imovinski odnosi, a gdje se može promtno reagirati i dodjeljivati koncesiono ili na bilo koji drugi način mogućnost izgradnje javnih parkirališta ili garaža kako bi se rasteretio ovaj grad. MZ Čengić Vila II ima 862 stambene jedinice, ima preko 900 registriranih automobila, a ima samo 200 parking mjesta. Parking kao takav je i plato, i ne vidimo razloga zašto se ne bi dozvolila gradnja etažne garaže.”


Konaković Elmedin

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković, na Jedanaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 30.01.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, naglasivši da se iz medija moglo saznati da je Zakon o osnovnom obrazovanju koji je Skupština usvojila upućen na ocjenu ustavnosti, poslanik je postavio sljedeće pitanje:
"Ko je, ako jeste, i iz kojih razloga isti uputio u navedenu proceduru?"


Fazlija Nedžad

Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo kulture i sporta da mi dostavi spisak istaknutih samostalnih umjetnika koji koriste pravo na uplatu doprinosa od strane Kantona Sarajevo za penzijsko-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i od kada koriste to pravo.


Brigić Ivan

Puni tekst pitanja:

"Obzirom da ima tumačenje Ustavne komisije Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BIH u kome se kaže da se provođenje odluke Suda u Strazburu može provoditi u Federaciji neovisno od toga šta je urađeno na nivou države, da Ministarstvo pravde i uprave i Vlada Kantona koji imaju mišljenje Ustavne komisije Skupštine Kantona, pripreme prijedloge i u roku od 15 dana u skladu sa procedurom za promjene, sačine amandmane na Ustav Kantona Sarajevo i iste upute u skupštinsku proceduru."


Kojović Predrag

Puni tekst pitanja:

"Molim vas da mi do sljedece sjednice u pisanoj formi dostavite broj, imena i prezimena i stručne kvalifikacije svih kadrova, u svim ministarstvima koji su u posljednjih godinu dana primljeni kao savjetnici i strucni saradnici."
U skladu sa inicijativom koju je pokrenuo prije više od godinu dana, a kojom bi se ukinula diskriminacija prema sugrađanima i sugrađankama koji se ne izjašnjavaju kao Bošnjaci, Srbi i Hrvati, i o kojoj se Vlada još uvijek nije izjasnila, poslanik je postavio pitanja:
"Da li se Vi i vaša partija zalažete za ukidanje diskriminacije prema Ostalima?


Hodžić Sabahudin

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sabahudin Hodžić na Jedanaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 30.01.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“,podsjetivši da je Vlada donijela Zaključak o obustavi primanja novih uposlenika u javna preduzeća i javne ustanove bez odobrenja Vlade, a da je evidentno da se svakodnevno upošljavaju novi radnici i to bez konkursa dok rijeke nezaposlenih mladih ljudi čekaju na posao,


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

"Kada će Skupština Kantona dobiti polugodišnji izvještaj o implementaciji i realizaciji Odluke o zaduženju kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine po kojoj se Kanton Sarajevo zadužio za kredit u iznosu od 5.000.000,00 KM?"


Hodžić Dževad

Puni tekst pitanja:

Poslanik Dževad Hodžić na Jedanaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 30.01.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, informišući da novoizgrađeno naselje Šip broji oko 6000 stanovnika i da je u ovom naselju predviđena lokacija za osnovnu školu i igralište, pokrenuo je slijedeću inicijativu:

"Da se ne čeka izgradnja škole i da se za potrebe djece izgradi igralište da bi djeca imala mogućnost za sportske aktivnosti."


Čardžić Damir

Puni tekst pitanja:

Poslanik Damir Čardžić, na Jedanaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 30.01.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, podsjetivši na Tematsku sjednicu Skupštine vezanu za rješavanje problema u JKP "GRAS" i na Zaključke koji su doneseni, je postavio slijedeće poslaničko pitanje :

"Da li se Zaključci ovog doma poštuju, obzirom da iz medija stižu informacije da ništa od predloženog nije ispoštovano i da je račun JKP "GRAS" blokiran?"


Zukić Amir

Puni tekst pitanja:

"Da se jasnije i konkretnije podrže majke porodilje, koje rađaju djecu i to u cilju da dobiju novčanu naknadu odmah na početku, odmah po rođenju od 5.000 KM, žene koje rode drugo dijete 10.000 KM, a osobe koje rade da cijeli porodiljski odnos primaju od poslodavca puni mjesečni iznos plate kako bi se stvorio veći fond za one koji ne rade da bi mogle kvalitetniju naknadu primati. Isto tako, majke koje rađaju četvrto, peto dijete, da imaju pravo na penziju i to u iznosu od najmanje dvije prosjećne plate."


Alić Haris

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Alić Haris na Jedanaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 30.01.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, podsjetivši na Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju koji je usvojen na nekoj od prethodnih sjednica Skupštine Kantona, postavio je slijedeća poslanička pitanja:
"Da li se zakon uopšte primjenjuje?"
"Da li se primjenjuje u potpunosti?"
"Da li se primjenjuje djelimično, u pojedinim segmentima?"


Talović Munir

Puni tekst pitanja:

Da li Vlada Kantona Sarajevo zna da bazen na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja ne radi od 1992 godine? Bazen u kojem su Sarajlije, a posebno studenti Univerziteta u Sarajevu naučili plivati. Za par mjeseci će biti punih 20 godina od kada je bazen van upotrebe.


Hajdarević Hadžem

Puni tekst pitanja:

"Da se organizuje proslava Svjetskog dana voda i da se upriliči akademija pod pokrovitelsjtvom Kantona Sarajevo i da to bude 22. marta na Dan voda. U tom smislu bi bilo dobro organizirati radnu sedmicu voda u Kantonu Sarajevo i to da bude svake godine u drugoj sedmici mjeseca maja, gdje bi bilo obavljeno čišćenje, uređenje vodotoka, predavanje o zaštiti voda, stručne radionice i druge aktivnosti, osobito kada su u pitanju školska i studentska omladina.


Crnogorac Branislav

Puni tekst pitanja:

"S obzirom na mišljenje da su delegatske plaće visoke, želio bih da vidim kako iste izgledaju u komparaciji sa plaćama uposlenika u Javnim preduzećima i Javnim ustanovama."
"Želio bih da se se upoznam sa iznosima plaća posebno u Javnim preduzećima i to sa iznosima po konkretnim pozicijama, prosječna plaća uposlenika, plaća higijeničarke, direktora sektora, generalnog direktora, sekretara i sl."
"Interesuje me broj menadžerskih ugovora u Javnim ustanovama i Javnim preduzećima i mišljenje ministara o neophodnosti istih."


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

Kako je moguće, ako postoje kriteriji za dodjelu beskamatnih pozajmica, odnosno kredita, da Klačar Nermina, 25.11.2011.godine dobije 39.000,00 KM na rok otplate 25 godina, a da ne pripada populaciji šehidskih porodica, niti je udavana, niti ima djecu, niti je pripadnik boračke populacije, već je zaposlena u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gdje je provela čitav rat, a gdje i danas radi kao administrativni radnik?“