Zastupnička pitanja

Admela Hodžić

Admela Hodžić

27.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za postavljanje kamera za videonadzor na poručju općine Hadžići na sljedećim lokacijama:

1. Raskrsnica ulica Hadželi – Igmanska (kružni tok)
2. Raskrsnica ulica Igmanska - Žunovačka
3. Raskrsnica ulice Hadželi – magistralnog puta M-17 (naspram hotela „Seos“)
4. Raskrsnica ulice magistralni put M 17 – skretanje za PC „Bingo“
5. Raskrsnica ulice magistralni put M 17 – ulica Bjelašnička (Benzinska pumpa „Hifa“)
6. Javne površine u blizini Osnovne škole „Hadžići“ u ulici Zlatnih Ljiljana
7. Ulica Hadželi od Osnovne škole „“Hadžići“ – do migrantskog kampa „Ušivak“


27.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupnička pitanja kako slijedi:

-Da li je istina da ambulantu za migrante u DZ Hadžići pokrivaju doktori iz svih domova zdravlja naizmjenično po jedan dan zbog čega ne rade u svojim ambulantama i njihovi pacijenti su uskraćeni za preglede za taj dan, a da je za istu uslugu novac od IOM-a dobijen za što se trebao angažovati doktor na ugovor za tu uslugu.

1. Da li znate da se kod ljekara porodične medicine u DZ Hadžići čeka od 10 do 14 dana, ranije je to bilo od 5 do 7 dana, a po zakonu je 3 dana?
2. Da li je tačno da ambulanta u Binježevu ponovo radi samo 2 dana u sedmici?
3. Da li znate da se kod ljekara interniste ne možete naručiti jer nema termina osim za hitne slučajeve?
4. Da li znate da se kod očnog ljekara termini zakazuju za juli?
5. Da li znate da se kod ljekara neurologa termini zakazuju u maju, kao i kod psihologa i dijabetologa i tako redom?


27.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za nabavku nove laboratorijske opreme, angažovanje biohemičara u Domu zdravlja Hadžići i formiranje mobilnog tima laboratorije za mjesne ambulante Tarčin i Pazarić”.


27.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje kako slijedi:

“S obzirom da je Ministarstvo saobraćaja KS dalo Konkurentskom vijeću BiH da se u KS i privatni prevoznik vrši usluge prevoza putnika, a tržište KS proglašeno zatvorenim za konkurenciju te tako dva privredna subjekta rade pod različitim uslovima, jer za privatno preduzeće ne vrijedi ZJN.”

“Pitanje za Ministarstvo pravde je da li trebaju oba prijevoznika biti izuzeta od ZJN ili se trebaju oba pridržavati ZJN?”


27.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupnička pitanja koja se odnose na “novonastalu situaciju u KS vezanu za prihvat i smještaj migranata”.


Admela Hodžić

05.03.2019
Puni tekst pitanja:

“Kada će pacijentice koje su početkom februara ostale bez doktorice ginekologije i akušerstva u Hadžićima dobiti odgovarajuću zamjenu? Na osnovu čega je donesena ovakva odluka i do kada će ovakvo stanje trajati”?


05.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izdvajanje sredstava i regulaciju toka rijeke Zujevine u mjestu Pazarić


Admela Hodžić

05.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

”Koliko ste inspekcijskih nadzora imali u protekloj godini u osnovnim i srednjim školama ukupno i pojedinačno? Koliko je od toga bilo anonimnih a koliko neanonimnih prijava, osnovanih i neosnovanih? Koliko u prosjeku traje jedan inspekcijski nadzor i koliko su radnih sati inspektori proveli u osnovnim i srednjim školama?”


Admela Hodžić

24.01.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić, na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za uvođenje nove autobuske linije na relaciji Vukovići – Vijećnica, Vijećnica – Vukovići”.


24.01.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje koje se odnosi na nepravilnosti u radu i nedostatak doktora za određene dispanzere Doma zdravlja Hadžići.


Admela Hodžić

27.12.2018
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Drugoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za “hitno stavljanje van snage Pravilnika sa kriterijima za prijem u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo”.