Zastupnička pitanja

Admela Hodžić

Admela Hodžić

25.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za Spomen park Vraca.


Admela Hodžić

23.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje koje se nalazi u prilogu.


23.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje koje se nalazi u prilogu.


Admela Hodžić

04.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo “za uspostavu “Registra novčanih kazni” prekršajnih naloga izdatih od strane Službi općinskih inspekcija svih devet općina Kantona Sarajevo”.


04.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu prema Kolegiju Skupštine Kantona Sarajevo “da na narednu redovnu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo obavezno uvrsti, kao tačku dnevnog reda, informaciju o migrantskoj krizi i bezbjednosnoj situaciji u Kantonu Sarajevo, odnosno Prihvatnom centru Ušivak i Općini Hadžići, a što je i Općinsko vijeće Hadžići tražilo svojim Zaključkom koji će dostavit Kolegiju Skupštine Kantona Sarajevo”.


04.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za utvrđivanje i priznavanje statusa “samohrani roditelj”, odnosno roditelj koji odgaja jedno ili više djece bez sudjelovanja u odgoju i izdržavanju ili djelomičnog sudjelovanja u odgoju i izdržavanju drugog roditelja”.


Admela Hodžić

24.06.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo za rekonstrukciju i izgradnju Društvenog doma Pazarić u Pazariću i izgradnju novih prostorija za Područnu ambulantu Pazarić na istoj lokaciji.


24.06.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

1. Da li ste uzeli izjave od Fahrudina Pecikoze na njegove tvdnje da je vlast u Kantonu Sarajevo kriminalizirana?
2. Da li ste uzeli izjave od Elmedina Konakovića na tvrdnje da posjeduje informacije da neko daje novac za političke transfere?


24.06.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

- Zašto Vlada nije proglasila dan žalosti zbog pogibije porodice Brkić, kao što je uradila kada su poginule uposlenice OŠ “Kovačići”?


Admela Hodžić

20.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupnička pitanja koja se odnose na veoma lošu situaciju u KS u rubnim općinama zbog problema neosvijetljenih ulica ili neosvijetljenih čak kompletnih naselja:

• Koliko je ukupno zaprimljeno prijava za rasvjetu koja nije u funkciji od početka 2019. godine do danas?
• Koji je rok prema Pravilniku preduzeća nakon prijave za otklanjanje kvarova ili zamjenu rasvjetnih tijela?
• Koliko je ukupno intervencija od početka godine do danas?
• Ko je odgovoran za ulice ili naselja koja su nakon mnogobrojnih prijava i višemjesečnih čekanja dalje u mraku?


20.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• Da li je razmatrana prijava člana Školskog odbora JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo, gosp. Saliha Karčića koja se odnosi na niz nepravilnosti pri sklapanju Ugovora o zakupu dijela školskih prostorija sa “Američkom školom za ekonomiju” Sarajevo?


20.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu Ministarstvu zdravstva “da se iznađu sredstva i obezbijede uslovi za sklapanje Ugovora sa privatnim pedijatrijskim klinikama u Kantona Sarajevo o pružanju usluga zdravstvene zaštite djeci Kantona Sarajevo u slučajevima kada roditelji dovedu bolesnu djecu u domove zdravlja, a tamo u radno vrijeme nema specijaliste pedijatra”.


Admela Hodžić

27.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje kako slijedi:

“S obzirom da je Ministarstvo saobraćaja KS dalo Konkurentskom vijeću BiH da se u KS i privatni prevoznik vrši usluge prevoza putnika, a tržište KS proglašeno zatvorenim za konkurenciju te tako dva privredna subjekta rade pod različitim uslovima, jer za privatno preduzeće ne vrijedi ZJN.”

“Pitanje za Ministarstvo pravde je da li trebaju oba prijevoznika biti izuzeta od ZJN ili se trebaju oba pridržavati ZJN?”


27.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupnička pitanja koja se odnose na “novonastalu situaciju u KS vezanu za prihvat i smještaj migranata”.


27.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za postavljanje kamera za videonadzor na poručju općine Hadžići na sljedećim lokacijama:

1. Raskrsnica ulica Hadželi – Igmanska (kružni tok)
2. Raskrsnica ulica Igmanska - Žunovačka
3. Raskrsnica ulice Hadželi – magistralnog puta M-17 (naspram hotela „Seos“)
4. Raskrsnica ulice magistralni put M 17 – skretanje za PC „Bingo“
5. Raskrsnica ulice magistralni put M 17 – ulica Bjelašnička (Benzinska pumpa „Hifa“)
6. Javne površine u blizini Osnovne škole „Hadžići“ u ulici Zlatnih Ljiljana
7. Ulica Hadželi od Osnovne škole „“Hadžići“ – do migrantskog kampa „Ušivak“


27.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupnička pitanja kako slijedi:

-Da li je istina da ambulantu za migrante u DZ Hadžići pokrivaju doktori iz svih domova zdravlja naizmjenično po jedan dan zbog čega ne rade u svojim ambulantama i njihovi pacijenti su uskraćeni za preglede za taj dan, a da je za istu uslugu novac od IOM-a dobijen za što se trebao angažovati doktor na ugovor za tu uslugu.

1. Da li znate da se kod ljekara porodične medicine u DZ Hadžići čeka od 10 do 14 dana, ranije je to bilo od 5 do 7 dana, a po zakonu je 3 dana?
2. Da li je tačno da ambulanta u Binježevu ponovo radi samo 2 dana u sedmici?
3. Da li znate da se kod ljekara interniste ne možete naručiti jer nema termina osim za hitne slučajeve?
4. Da li znate da se kod očnog ljekara termini zakazuju za juli?
5. Da li znate da se kod ljekara neurologa termini zakazuju u maju, kao i kod psihologa i dijabetologa i tako redom?


27.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za nabavku nove laboratorijske opreme, angažovanje biohemičara u Domu zdravlja Hadžići i formiranje mobilnog tima laboratorije za mjesne ambulante Tarčin i Pazarić”.


Admela Hodžić

05.03.2019
Puni tekst pitanja:

“Kada će pacijentice koje su početkom februara ostale bez doktorice ginekologije i akušerstva u Hadžićima dobiti odgovarajuću zamjenu? Na osnovu čega je donesena ovakva odluka i do kada će ovakvo stanje trajati”?


05.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izdvajanje sredstava i regulaciju toka rijeke Zujevine u mjestu Pazarić


Admela Hodžić

05.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

”Koliko ste inspekcijskih nadzora imali u protekloj godini u osnovnim i srednjim školama ukupno i pojedinačno? Koliko je od toga bilo anonimnih a koliko neanonimnih prijava, osnovanih i neosnovanih? Koliko u prosjeku traje jedan inspekcijski nadzor i koliko su radnih sati inspektori proveli u osnovnim i srednjim školama?”


Admela Hodžić

24.01.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić, na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za uvođenje nove autobuske linije na relaciji Vukovići – Vijećnica, Vijećnica – Vukovići”.


24.01.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje koje se odnosi na nepravilnosti u radu i nedostatak doktora za određene dispanzere Doma zdravlja Hadžići.


Admela Hodžić

27.12.2018
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Admela Hodžić na Drugoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za “hitno stavljanje van snage Pravilnika sa kriterijima za prijem u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo”.