Odgovori na zastupnička pitanja

47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vibor Handžić

Haris Zahiragić

Jasmina Bišćević-Tokić

Samir Suljević

Amra Hasagić

Mahir Dević

Neira Dizdarević

Danijela Kristić