Ministarstvo zdravstva

• Molim Vas da nam pružite informacije da li je Vlada Kantona Sarajevo realizirala aktivnosti koje je više puta najavio ministar zdravstva, a u pravcu pokrivanja deficita JU Apoteka Sarajevo koji su nastali donošenjem i primjenom novoga kolektivnog ugovor

Postavljeno na: 
Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Poštovani, na osnovu molbe JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo dostavljam Prijedlog plana realizacije otvaranje dnevne bolnice za preventivni i terapijski program za pacijente sa posttraumatskim poremećajem, kao i pacijente sa stresom i traumom uv

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

U pripremi budžeta da li su planirana povećanja plata u ovim ovlastima u 2023. godini, te ako jesu u kojim okvirnim iznosima. Također Dokumentom okvirnog budžeta za period 2023.-2025. godine da li su planirana povećanja plata radnicima u ovim oblastima u

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključak grupe zastupnika (06.07.22)

Na osnovu čl. 106., 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka) Skupština Kantona Sarajevo je na 53. Radnoj sjednici održanoj dana 06.07.2022. godine, donijela sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Inicijativa da nadležni izvrše reviziju Odluke iz 2009. godine te utvrde da Ii postojeći normativ zadovoljava stvarne potrebe stanovništva za zdravstvenom zaštitom

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Koji vidovi utvrđivanja odgovornosti su pokrenuti za dr. Benjamina Bejtovića u slučaju tragično preminule djevojčice „Džene Gadžun“ koja je mimo svih etičkih, moralnih i zakonskih procedura operirana u Stomatološkoj ordinaciji Bejtović?

Odgovor: 

Inicijativa Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva da JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo daju potrebne saglasnosti i omogući hitno raspisivanje Javnog poziva za prijem defektologa.

Postavljeno na: 
53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori