Ministarstvo zdravstva

Inicijativa prema ministarstvu zdravstva da se pronađe mehanizam/način kako bi se omogućila dnevna posjeta članu porodice u svrhu rehabilitacije pacijenata na Klinici za neurohirurgiju KCUS-a, koji su nakon moždanog udara bili u komi.

Postavljeno na: 
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje vezano za amandmane na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osig. KS.

Postavljeno na: 
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa prema Ministarstvu zdravstva i Zavodu zdravstvenog osiguranja za registraciju oralnog lijeka (sirup) Valganciclovir koji se koristi u liječenju citomegalovirusnih infekcija.

Postavljeno na: 
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Molim Ministarstvo zdrastva KS, da mi odgovori: Dali je tačno da je došlo do nezakonitog poklanjanja zgrade starog Doma zdravlja i Hitne pomoći na Ilidzi i zemljišta oko njih bez saglasnosti Skupštine KS privatnoj firmi ,,Bosna lik“doo Ilidza?

Postavljeno na: 
49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: