MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE

Q groznica kod ljudi dovodi do teških oboljenja centralnog nervog sistema, trajnih oštećenja srca i steriliteta. U cilju zaštite studenata Veterinarskog fakulteta u Sarajevu podnosim inicijativu:

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa Haris Zahiragić

Prihvata se Inicijativa zastupnika Zahiragić Harisa kojom se zadužuje Vlada Kantona Sarajevo, da putem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade i Univerziteta u Sarajevu, odmah i bez odlaganja, izvrši zakonsku obavezu oslobađanja/povrata školarine za studente koji su postigli odgovarajući i propisani uspjeh.

Upućujem inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za donošenje zaključka kojim će finansirati studij studentima iz Budžeta KS koji prvi put upisuju prvu godinu prvog ciklusa na Pedagoškom faku

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

incijativu Vladi Kantona Sarajevo da se djeca i omladina u osnovnim i srednjim školama KS uključe u „program edukacije i obuke djece i omladine o opasnostima koje prouzrokuje vatreno oružje i nedozvoljeno i nestručno rukovanje i streljaštvu kao modernoj s