MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE

Na osnovu inicijative koju sam lično uputio, Skupština KS je donijela Zaključak da se duple zlatne značke na Univerzitetu u Sarajevu, prime u odgovarajuća naučna zvanja asistenata na matičnim fakultetima.

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: