MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE

Inicijativa prema Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da unutar budžeta za narednu godinu planira grant za aktivizam mladih kao i neophodne prateće akte.

Postavljeno na: 
44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: U kojoj fazi je razmatranje prigovora SPUSa glede odluke Senata UNSA, a vezano za posljednje izmjene Zakona o visokom obrazovanju koji se odnose na prenošenje 15 ECTSa u narednu akademsku godinu?

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: Koliko je novca u protekloj godini prikupljeno za rad biblioteka organizacionih jedinica UNSA i u koje svrhe konkretno je utrošen taj novac? Molim dokumentiran odgovor!

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: