Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Postavljeno na: 
27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori