Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvu privrede, Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, Sarajevo-šumama i komunalnim preduzećima da se na olimpijskim planinama obnovi i izgradi turistička

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

- “Da li Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša ima informaciju iz kojih rudnika na teritoriji BIH je dozvoljeno prodavati i upotrebljavati ugalj shodno članu 17. stav (1) Odluke 0 zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sara

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “da se građanima Kantona Sarajevo u vidu srevisnih informacija, putem LCD monitora ili na drugi način, omogući uvid u količinu zagađenja zraka, odnosno koncentraciju PM čestica, na dnevnoj osnovi kao i informacija o trenutnim mjer

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

zastupnička inicijativa da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove obave nadzor nad pravnim licem Cargo internacionald.o.o. Sarajevo ulica ​Dobroševići 12-14.

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori