Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Zastupničko pitanje: “Molim resorno ministarstvo da mi dostavi Elaborat uspostave Centra za upravljanje kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo, ukoliko ga posjeduje u elektronskoj formi.”

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Molim da mi dostavite informaciju o provedbi zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-43265-1/19 od 11.12.2019. godine koje se odnose na mjere totalne zabrane korištenja uglja i druge povezane mjere.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi dostavi kopije svih podzakonskih akata iz oblasti upraviteljstva koje je Ministarstvo donijelo u 2019. i 2020. godini.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da izvrše nadzor nad radom predstavnika etažnih vlasnika i upravitelja EPISMONT doo na adresi Geteova 13.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori