JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Pitanje: Da li imate informaciju o broju poziva upućenih prema nedavno osnovanom Call centru za psihološku pomoć u sklopu JU Dom zdravlja KS, kao što se evidencije vode za broj poziva prema Covid Call centrima?

Postavljeno na: 
36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da Ministarstvo zdravstva KS i Javna ustanova Dom zdravlja KS iznađu mogućnost da se osoblje koje je radilo na određeno vrijeme ili po ugovoru o djelu u JUDZKS u vrijeme pandemije, a kojem su istekli ugovori vrate na posao.

Postavljeno na: 
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Krizni štab KS u saradnji sa JU Dom zdravlja KS pokrenuo je Call centar za psihološku pomoć za sve građane koji u teškim uslovima pandemije COVID-19 imaju potrebu za ovom vrstom zdravstvene usluge. Da li su pozivi građana na pet otvorenih telefonskih lin

Odgovor: 

Zaključci sa XVII Hitne sjednice (15.03.2021.)

1. Najkasnije do 19.03.2021. godine pristupit će se hitnoj proceduri donošenja Izmjena i dopuna Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i ušteda u Kantonu Sarajevo, a u cilju osiguranja preduslova za sanaciju ili ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih COVID pandemijom privrednim subjektima ukoliko zbog pogoršanja epidemiološke situacije bude neophodno donositi nove mjere zabrane rada.

Zastupničko pitanje: Molim da mi dostavite Ugovor o javnoj nabavci broj OP-18/18 lot 2 (nabavka medicinskih aparata za AP/O M Hrasno) sa svim specifikacijama nabavljenog uređaja i njegovom cijenom.

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori