JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Zastupničko pitanje:Molim da mi dostavite Ugovor o javnoj nabavci broj OP-18/18 lot 2 (nabavka medicinskih aparata za AP/O M Hrasno) sa svim specifikacijama nabavljenog uređaja i njegovom cijenom.

Postavljeno na: 
41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da se hitno preduzmu konkretne aktivnosti koje bi ubrzale i omogućile kontinuiranu i adekvatnu nabavku stomatološkog materijala za Dom Zdravlja Vogošća, te na taj način omogućili pravo pacijenata na zubno-zdravstvenu zaštitu.

Postavljeno na: 
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje: Da li imate informaciju o broju poziva upućenih prema nedavno osnovanom Call centru za psihološku pomoć u sklopu JU Dom zdravlja KS, kao što se evidencije vode za broj poziva prema Covid Call centrima?

Postavljeno na: 
36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da Ministarstvo zdravstva KS i Javna ustanova Dom zdravlja KS iznađu mogućnost da se osoblje koje je radilo na određeno vrijeme ili po ugovoru o djelu u JUDZKS u vrijeme pandemije, a kojem su istekli ugovori vrate na posao.

Postavljeno na: 
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori