JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Krizni štab KS u saradnji sa JU Dom zdravlja KS pokrenuo je Call centar za psihološku pomoć za sve građane koji u teškim uslovima pandemije COVID-19 imaju potrebu za ovom vrstom zdravstvene usluge. Da li su pozivi građana na pet otvorenih telefonskih lin

Odgovor: 

Zaključci sa XVII Hitne sjednice (15.03.2021.)

1. Najkasnije do 19.03.2021. godine pristupit će se hitnoj proceduri donošenja Izmjena i dopuna Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i ušteda u Kantonu Sarajevo, a u cilju osiguranja preduslova za sanaciju ili ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih COVID pandemijom privrednim subjektima ukoliko zbog pogoršanja epidemiološke situacije bude neophodno donositi nove mjere zabrane rada.

Zastupničko pitanje: Molim da mi dostavite Ugovor o javnoj nabavci broj OP-18/18 lot 2 (nabavka medicinskih aparata za AP/O M Hrasno) sa svim specifikacijama nabavljenog uređaja i njegovom cijenom.

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Molim da mi dostavite odgovor da li ste informaciju o korištenju tj.propisivanju lijeka Glukogan poslali svim Domovima zdravlja KS na postupanje i da li je informacija dostavljena svim područnim ambulantama i svim timovima porodične medicine.

Postavljeno na: 
32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori