JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Zastupničko pitanje vezano za završetak pilot studije ¨Opservaciona studija prevalencije plućnih opstruktivnih bolesti kao posljedica visokih koncentracija polutanata u zraku u KS".

Postavljeno na: 
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Da li je palijativna njega iz Doma zdravlja Novi Grad (Kumrovec) premještena u Ambulantu Miljacka?Da li pacijenti sa najtežim oboljenjima poput karcinoma i njihove porodice više ne mogu da dobiju svu potrebnu njegu u Domu zdravlja Novi Grad (Kumrovec) ne

Postavljeno na: 
14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Odgovor: 

• Da li je tačna informacija da direktor JU “Dom zdravlja Kantona Sarajevo” dr. Kulić nabavlja akreditacije zaposlenima u iznosu od 38,00 KM? Svi znamo da akreditacija košta 5,00 KM. Usluge Domova zdravlja su jako loše, pacijenti se naručuju a nema

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori