Odgovori na zastupnička pitanja

Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Mahir Dević

Haris Zahiragić

Rusmir Pobrić

Kemal Ademović