Odgovori na zastupnička pitanja

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kenan Magoda

Irfan Čengić

Danijela Kristić

Elza Gaković

Smiljana Viteškić

Samir Avdić

Admela Hodžić

Damir Marjanović