Tačke dnevnog reda van Programa rada

7.Radna sjednica- prvi nastavak

Informacija o poslovanju kantonalnih javnih komunalnih preduzeća za 2010. godinu


Izvještaj o poslovanju KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Ilidža za 2010. godinu


Dopunski materijal


Izvještaj o radu i poslovanju KJP za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo za 2010. godinu


7. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

3. Nacrt zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom Kantona Sarajevo


4. Prijedlog odluke kojom se odobrava prijenos dionica "HIDROGRADNJE" d.d. Sarajevo, evidentiran kod Komisije za vrijednosne papire MB 4200668060009 - ukupan broj dionica 3.792.559 ili 67,0212%, sa Vlade Kantona Sarajevo na Vladu Federacije Bosne i Herceg


5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Vladi Kantona Sarajevo za raspolaganje imovinom Kantona Sarajevo


6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za kupovinu-pribavljanje nekretnina


7. Prijedlog odluke o usvajanju Projekta "Sanacija i remont jednokolosječne tramvajske pruge u Sarajevu, ul. Mula Mustafe Bašeskije i Maršala Tita, od Baščaršije do "S" krivine na Marijin Dvoru u dužini od cca 2200 metara


8. Prijedlozi odluka o potvrđivanju razriješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupština KJP i to : GRAS; Televizija Kantona Sarajevo; ZOI 84 Olimpijski centar Sarajevo ;Kantonalna veterinarska stanica Sarajevo; Poljoprivredno dobro Butmir; Saraje


6. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju-skraćeni postupak


6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove „Kantonalni centar za socijalni rad“;


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2011. godinu, sa Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo;


9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU „Apoteke Sarajevo“;


10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo


11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo


12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo


13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JUKS Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu


14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo


16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu


17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo


17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo


18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo


19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo


20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo


21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“;


23. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2010. godinu


24. Analiza provođenja Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama;


25. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva, higijenskih prilika i zdravstvene djelatnosti na Kantonu Sarajevo u 2010. godini, sa Mišljenjem Ministarstva zdravstva i Prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva i higijenskih prilika


Informacija o realizaciji novčanih sredstava podsticaja za 2010. godinu po Zakonu o novčanim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Kantona Sarajevo;