Informacija o inicijativi za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u F BiH