Tačke dnevnog reda van Programa rada

12. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlozi odluka Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja:


2. Informacija komadanta štaba CZ o poduzetim mjerama po Odluci o proglašenju prirodne i druge nesreće na području Kantona Sarajevo


10. Prijedlog odluke kojom se odobrava prenos dionica "HIDROGRADNJE" d.d. Sarajevo, evidentiranih kod Komisije za vrijednosne papire MB 4200668060009 - ukupan broj dionica 3.792.559 ili 67,0212%, sa Vlade Kantona Sarajevo na Vladu Federacije Bosne i Herce


11. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2011. godinu


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Univerzitetu u Sarajevu da Općina Centar Sarajevo utvrditi pravo vlasništva na predmetnom zemljištu u svrhu legalizacije izgrađenog stambenog objekta, uz plaćanje naknade prema procijenjenoj tržišnoj vrijednosti


10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju statusa DD PD "Butmir" Ilidža, Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;


11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća "Kantonalna veterinarska stanica Sarajevo" sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog šumskog privrednog društva za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" – Olimpijski centar Sarajevo d.j.l. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


14. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;


15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Pokop" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Rad" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Park" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Tržnice - pijace" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH


22. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


Zapisnik o radu sa Devete Radne sjednice SKS


10. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

6. Prijedlog zakona o pružanju besplatne pravne pomoći;


11. Prijedlog odluke o otvaranju odjeljenja Javne ustanove Univerziteta u Sarajevu u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (dislocirana nastava)


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2012. godinu, sa planom razvojnih programa - Investicionim planom


16. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo i Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo


17. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo i Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo


18. Prijedlozi odluka o potvrđivanju razrješenja i imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupština kantonalnih javnih preduzeća :ZOI '84“ „Veterinarska stanica Sarajevo“„Sarajevo-šume“ "Poljoprivredno dobro Butmir“ Centar „Skenderija“


19. Prijedlozi odluka o potvrđivanju razrješenja i imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupština kantonalnih javnih komunalnih preduzeća: „Vodovod i kanalizacija“ ; „Rad“ ; „Park“ „Pokop“; „Sarajevogas“ „Toplane;Tržnice – pijace


21. Izvještaj o radu ustanova iz oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja za školsku 2010./11. godinu sa programom rada za školsku 2011./12. godinu


Informacija o aktivnostima u oblasti suprostavljanja kriminaliteta, stanja javnog reda i mira i sigurnosti saobračaja za period januar-septembar 2011. godine


10. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

3. Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu


1. Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Pregled aktuelne situacije u KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo sa informacijom stanja poslovanja u periodu 2000. - 2010. godina