Tačke dnevnog reda van Programa rada

16. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

6. Nacrt zakona o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju kod UniCredit Bank d. d. Mostar za kredite u iznosu od 11.000.000,00 KM


8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo


9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelova preduzeća kojim upravlja "ZOI '84" – Olimpijski centar Sarajevo d.j.l. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i Programa privatizacije;


10. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo


11. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2012. godinu:


- Informacija Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša u vezi sa pripremom i donošenjem Zakona o sanaciji i konsolidaciji kantonalnih javni komunalnih preduzeća u Kantonu Sarajevo


15. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o izmjenama Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Terme Ilidža" d. o. o. Sarajevo i davanju saglasnosti Premijeru Kantona Sarajevo za potpisivanje Ugovora o izmjenama Ugovora o osnivanivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Tereme Ilidža" d.o.o. Sarajevo


8. Prijedlog odluke o utvrđivanju Dana policije Kantona Sarajevo


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za doniranje motornog vozila marke „GOLF 5“, godina proizvodnje 2005, registarskih oznaka 591-J-339, broj šasije WVWZZZ1KZ69000062, broj motora BKC675022, i motornog vozila marke „VW CADDY“, godina proizvodnje 2003, registarskih oznaka A12-T-200, broj šasije WV1ZZZ9KZ3R533736, broj motora 1Y900950, Vatrogasnom društvu Kenan Slinić, Ilidža


10. Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulica i davanju naziva novoizgrađenim ulicama na području Općine Vogošća


22. Izvještaj o realizaciji Programa obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo u 2011. godini sa financijskim izvještajem


1.Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu za 2011. godinu


2.Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu za 2011. godinu


Zapisnik 14 sjednica


3.Informacija o aktivnostima u oblasti suprostavljanja kriminaliteta, stanja javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja za period januar – mart 2012. godine


14. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

10. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o osnivanju: a)Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja b)Kantonalne javne ustanove “Gerontološki centar “ c)Kantonalne javne ustanove “Disciplinski centar za maloljetnike” d)Kantonalne javne ustanove” Porodično savjetovalište” e) Javne ustanove “Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo” f)Kantonalne javne ustanove “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” ;


11. Prijedlog odluke o razriješenju predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo i prijedlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo


13. Program rada sa finansijskim planom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2012. godinu


21. Prijedlog teksta Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji između Kantona Sarajevo i AACC Alpe Adria centra za prekograničnu saradnju, kojim se uspostavljaju okviri buduće poslovno-tehničke saradnje i zajedničko djelovanje u oblastima od obostranog interesa


Zapisnik sa 12 sjednice


Zapisnik sa 13. sjednice


Informacija o stepenu realizacije Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta Sarajevo


14. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlozi odluka o verifikaciji odluka o dodjeli javnih priznanja Kantona Sarajevo:


2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ( skraćeni postupak);


5. Zaključak Zakonodavno-pravne komisije u vezi tumačenja odredbe člana 133. Tačka 13. Zakona o visokom obrazovanju


13. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo (skraćeni postupak)