Tačke dnevnog reda van Programa rada

9. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo- prvi nastavak

8. Preporuke i mišljenja Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine date u Konačnom izvještaju o reviziji financijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2010. godinu


10. Prijedlog odluke o pristupanju dodjeli koncesije za eksploataciju opekarske gline na ležištu "Rapailo", Gladno polje, općina Ilidža, sa Analizom ekonomske i ekološke opravdanosti dodjele koncesije za eksploataciju opekarske gline na ležištu "Rapailo",


11. 1 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Fakulteta stranih jezika, kao organizacione jedinice Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology (Sarajevska škola za nauku i tehnologiju) u smislu proširenja djelatnosti Sarajevo School of Sc


11. 2 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Sarajevo Film Academy kao organizacione jedinice Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology (Sarajevska škola za nauku i tehnologiju) u smislu proširenja djelatnosti Sarajevo


12. Prijedlog odluke o kupovini - pribavljanju planinarskog doma, dvorišta i pašnjaka u općini Ilijaš


13. Prijedlog odluke o izmjeni naziva JU Osma osnovna škola Ilidža


Program o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2011. godini, sa načinom i kriterijima za realizaciju


- Informacija o izvršenoj reviziji statusa civilnih žrtava rata za period 01.08.2010. godine – 31.07.2011. godine


9. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

3. Nacrt zakona o pružanju besplatne pravne pomoći (hitni postupak)


5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju


8. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

6. Prijedlog odluke o zaduženju kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2011. godinu


10. 2 Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo


10. 1 Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo


11. Prijedlog odluke o obrazovanju Komisije za sport Skupštine Kantona Sarajevo


12. Prijedlog odluke o posebnom označavanju većih krakova pojedinih ulica na području Općine Stari Grad Sarajevo


13. Prijedlog odluke o davanju naziva novosagrađenom mostu u naselju Obhodža na području Općine Stari Grad Sarajevo


14. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo


15. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo


Zapisnik sa 4 sjednice SKS


Informacija o dostignutom stepenu privatizacije državnog kapitala preduzeća u Kantonu Sarajevu


Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.06.2011. godine sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog – nužnog smještaja


7.Radna sjednica- prvi nastavak

9. Prijedlog Odluke o davanju naziva ulicama u mjesnim zajednicama „Breka – Koševo II“ i „Pionirska dolina – Nahorevo“na području Općine Centar Sarajevo


Informacija o aktivnostima u oblasti suprotstavljanja kriminalitetu, stanja javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja za period januar – juni 2011. godine


Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo


Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar


Zapisnik sa Šeste Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo


Informacija o poslovanju kantonalnih javnih komunalnih preduzeća za 2010. godinu


Informacija o rekonstrukciji postrojenja za prečišćavanje vode Butila


Izvještaj o poslovanju KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Ilidža za 2010. godinu