Zaključak Klub NS (22.03.2021)

Nalaže se Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo da hitno oformi i kapacitira mobilne timove pri JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, koji bi bili na raspolaganju covid pozitivnim građanima koji se nalaze na kućnom liječenju i u potrebi za terapijom, te im obezbijedi uslugu koju zbog popunjenosti bolničkih kapaciteta, ne mogu dobiti u ustanovama.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo zdravstva
Vlada Kantona