Zastupnička pitanja

Jurić Mira

Jurić Mira

Puni tekst pitanja:

Za upostavljanje Fonda solidarnosti od elementarne nepogode iz maja 2014 godine na nivou FBIH koja bi se finansirala iz doprinosa na plaću u visini od 1 do 2% u narednih deset godina. Obzirom da će štete koje je proizvela elementarna nepogoda, poplave iz maja ove godine, biti izražene u nekoliko stotina miliona KM te da niti jedan budžet u BIH entitetima i kantonima zbog teške ekonomske i političke situacije u cijeloj BIH neće moći sanirati štete i posljedice ovih nepogoda neophodno je uvesti doprinos koji bi se uplaćivao u jedinstveni fond solidarnosti. Sasvim mi je jasno da nema drugi način saniranja šteta osim vlastitih kapaciteta u BIH jer sve pomoći i podrške koje budu došle za ovu namjenu neće biti dostatne ni za desetinu potreba. Najbolje bi bilo da se Fond formira na nivou BIH sa jedinstvenim računoma a gdje bi entiteti, kantoni i gradovi općine imali svoje podračune, no to je stvar političkog dogovora na višim nivoima vlasti. Stoga predlažem da Skupština Kantona Sarajevo donese sljedeći zaključak:
1. Podržava se formiranje Fonda solidarnosti za saniranje šteta i posljedica od elementarnih nepogoda iz maja 2014 godien koji bi se punio iz doprinosa u visi od 1 do 2% od neto plaće svih zaposlenih u FBIH. Od doprinosa treba isključiti one zaposlenike čija primanja u domaćinstvu ne prelaze neto iznos od visine potrošaćke korpe u BIH. Doprinos bi se prikupljao u narednih deset godina i koristio bi se isključivo za saniranje šteta od nepogoda iz maja 2014 godine.
2. Predlaže se Vladi FBIH da predloži Zakon o formiranju Fonda iz prethodne tačke kojom bi se tačno definirao iznos visine doprinosa, način utvrđivanja isplaćivanja štete, prioritete kao i druga pitanja vezana za saniranje šteta od elementarnih nepogoda iz maja 2014 godine.
3. predlaže se Parlamentu FBIH da uputi inicijativu za formiranje ovakvog Fonda na nivou BIH.“


Jurić Mira

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Mira Jurić, na 35. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 29.04.2014. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori“, a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavila je zastupničko pitanje koje se odnosi na pojavu da udžbenici koji su važili u prethodnoj školskoj godini, ne važe u narednoj školskoj godini, na osnovu čega su roditelji prisiljeni kupovati svake godine nove udžbenike

Odgovor:

ODGOVOR
Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo i Zakonom o srednjem obrazovanju je jasno navedeno da je školski udžbenik obavezno nastavno sredstvo za učenike i nastavnike.
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ima koordinirajuću ulogu kada je u pitanju provođenje udžbeničke politike na području Federacije Bosne i Hercegovine.
S tim u vezi, svake školske godine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavljuje Spisak odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje...


Jurić Mira

Puni tekst pitanja:

Za prevazilaženje problema, konkretno na zgradi na adresi Ive Andrića broj 7 i 9 gdje je problem veličine ulaza i nepostojanje diletacije između ulaza 7 i ulaza 9 gdje po postoječem zakonu moraju imati jednog zajedničkog upravitelja, a trenutno na ulazu broj 7 je upravitelj "Sarajevostan", a na ulazu broj 9 upravitelj "Hetig" čijim su radom stanari ulaza broj 9 potpuno zadovoljni. Iz tog razloga svi etažni vlasnici ulaza broj 9 (ukupno 51) je potpisalo peticiju da ne žele da mijenjaju upravitelja i prilažu potpise etažnih vlasnika".

Odgovor:

Članom 2. tačka c) Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12), je propisano da je zgrada samostalna građevinska cjelina ili samostalna građevinska cjelina koja sa građevinskom cjelinom druge zgrade čini funkcionalnu cjelinu.
Članom 63. stav (2) Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom je propisano da u skladu sa Zakonom i međuvlasničkim ugovorom, etažni vlasnici biraju jednog upravitelja i jednog predstavnika etažnih vlasnika za zgradu.

Ukoliko je u konkretnom slučaju u...


Jurić Mira

Puni tekst pitanja:

U ime građana naselja Zabrđe, Mjesna zajednic Naselje Heroja Sokolje, u Opštini Novi Grad Sarajevo pitam koji je razlog zašto ne ide autobus gradskog prijevoza u ovo naselje više od mjesec i pol. Naime građani pored kupljenih mjesečnih karata ne mogu se prebaciti iz ovog naselja na svoje radne obaveze a isti problem ih čeka kad se vraćaju sa radne obaveze. Zbog neodvijanja gradskog prijevoza na ulicama ovog naselja se nalaze pješaci što ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju.

Odgovor:

Tačna je konstatacija zastupnice Mire Jurić da registrovanu autobuska linija Stup – Smiljevići prijevoznik KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo nije održavao duži vremenski period zbog kvara na vozilu. Kako prijevoznik nije mogao vlastitim finansijskim sredstvima osposobiti vozilo koje bi redovno saobraćalo na ovoj liniji u prevazilaženje ovog problema se uključila Općina Novi Grad Sarajevo. Ista je novčanim sredstvima pomogla opravku vozila potrebnog za redovno održavanje linije Stup – Smiljevići , te se ista redovno održava.


Jurić Mira

Puni tekst pitanja:

U ime građana naselja ALIPAŠINO POLJE A-2 i B faze traže da im se odgovori zašto godinama
curi voda /kanalizacija na potezu ulice Ive Andrića (Bingo).
Naime, građani žele da znaju da li se izlazilo na teren i da li se utvrdio uzrok curenja vode ili
kanalizacije na ovom lokalitetu.
Zbog curenja neophodna je staza za pješake pa su oni primorani ići saobraćajnicom i samim
tim ugrožavaju svoje živote i sigurnost saobraćaja.
Takođe, postoji još lokaliteta gdje dolazi do curenja vode, a na tome se ništa ne radi,
a to su : Sokolje, Briješće, Buća potok te na drugim mjestima širom Opštine.

Odgovor:

Nadležno preduzeće KJKP "Vodovod i kanalizacija"d.o.o.Sarajevo aktom broj:4704/13
od 22.10.2013.godine, informiše slijedeće:
da voda koja ističe ne dolazi iz kanalizacionog sistema.


Jurić Mira

Puni tekst pitanja:

U ime grupe građana želim da mi odgovorite na pitanje zašto na prostoru Kantona Sarajevo nema dežurne veterinarske stanice koja bi pružala usluge u hitnim slučajevima ljubamaca naših građana. Naime ni Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu nema dežurnu stanicu u kojoj bi se pružale usluge za hitne medicinske usluge ljubimaca tokom vikenda i u noćnim satima. Žalosno je da su psi lutalice zbrinuti i da imaju konstantnu skrb dok kućni ljubimci naših građana nemaju mogućnost za medicinsku pomoć u hitnim slučajevima u navedenim terminima.

Odgovor:

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je zastupničko pitanje proslijedilo KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo od koje je dobilo sljedeći odgovor:
"KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 34/02) veterinarsku djelatnost obavlja permanentno.
Rad veterinarskih ambulanti u KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo (Stup; punkt Trnovo; Ilijaš; punkt Srednje; Vogošća; Slatina i Hadžići) je organizovan u smjenama, a nakon toga ustanovljena je stalna pripravnost, koja podrazumjeva dostupnost veterinarskih...


Jurić Mira

Puni tekst pitanja:

"Da li će se u toku ove godine raditi rekonstrukcija kompletne ulice Adema Buće"?

Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja Direkcija za puteve Kantona Sarajevo u ovoj godini planira realizovati dio projekta rekonstrukcije lokalnog Kantonalnog puta u ulici Adema Buć i to:

I faza dionica od ulice Bužimska km 2+000,00 do 3+128,46 ( prema deponiji gdje su završeni radovi na rekonsrukciji kanalizacione mreže)

II faza dionica od "Zraka" km 0+600,00 – prateći realizaciju rekonstrukcije vodovodnih instalacija tj. dionica na kojoj bude završena rekonstrukcija vodovodnih instalacija.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama završena je procedura izbora izvođača radova na...


Jurić Mira

Puni tekst pitanja:

„Hoće li i kada će doći do nivelisanja – izjednačavanja cijena na linijama gdje vozi Gradsko javno preduzeće Gras i Centrotrans? Razlika u cijeni karte za jednokratnu upotrebu u Centrotransovom prijevozu na prigradskim linijama je puno veća od Gradskog javnog preduzeća.Interesuje me je li isti slučaj i sa mjesečnim kuponima što se tiče cijene i da li će se kuponi moći koristiti u obadva davatelja usluga bez obzira da li se kupon kupi u GRAS-u ili u Centrotransu?„

Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja

Zakonom o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo kao prioritet je predviđeno uvođenje jedinstvene vozne karte koja se zasniva na integriranom tarifnom sistemu i elektronskom sistemu naplate. Pomenuti Zakon nalazi se u fazi prijedloga i predviđa uspostavu jedinstvenog tarifnog sistema naplate za sve prijevoznike koji obavljaju javni prijevoz u Kantonu Sarajevo.
MINISTAR
Jusuf Bubica


Jurić Mira

Puni tekst pitanja:

“Zamoljena sam od predstavnika etažnih vlasnika i stanara Alipašinog polja da postavim pitanje Ministru za stambenu politiku da li postoji mogućnost da se izmjeni Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom? Oni imaju primjedbe na neusklađenost ovog Zakona sa Zakonima, a to su:
- Zakon o zaštiti od požara i vatrogastva,
- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o zaštiti ličnih podataka,
- Zakon o parničnom postupku,
- Odluka o gasnoj instalaciji.


Jurić Mira

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Mira Jurić, na Petnaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 30.05.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“,podsjetila je na pitanje koje je postavila na 13.Radnoj sjednici, a u kojem je informisala o stanju u kojem se nalazi šetnica na Otoci, na kojoj su prilikom čišćenja snijega uništeni stubovi od rasvjete, uništen je drvored čije su krošnje stabla taman formirane da liče na aleju, uništena je bankina koja je jedini pokazatelj da je tu kraj ceste, gdje je prije postavljanja bankine, čovjek je sletio u Miljacku jer nije znao da je tu kraj puta.Porodica je digla spomenik na mjestu pogibije, ali su zato ovi koji su uzeli dobre pare za odvoza snijega uništili i spomenik. Nadalje, poslanica je naglasila da je šetnica od stadiona do pješačkog mosta na Otoci je pukla, tako da prijeti opasnost da se obruši kompletna rasvjeta.U skladu sa ovim, zastupnica je postavila sljedeće pitanje:

"Šta je sa spomenikom koji je odnijela rijeka Miljacka,da li će se spomenik uraditi ponovo i kada?“


Puni tekst pitanja:

"Prostor obdaništa u MZ Koševsko brdo je izdato pod zakup Kineskoj ambasadi odmah nakon završetka rata na deset godina, čiji je rok davno istekao. Očigledno je da ugovor produžen sa Kineskom ambasadom ali građani nisu upoznati s tim. Na ovaj način stanovnici ove MZ u Općini Centar su ostali bez obdaništa. Iz tog razloga postavljam pitanje koliki je iznos zakupa obdaništa na Koševskom brdu kojeg plača Kineska ambasada i do kada on traje? Treba imati u vidu da 12.000 stanovnika ove MZ nema adekvatnog obdaništa što predstavlja veliki problem."


Puni tekst pitanja:

"Pedijatrijsko liječenje djece sa područja MZ Koševsko brdo predstavlja problem, jer je ambulanta JU Doma zdravlja Kanton Sarajevo u ovoj MZ prije par godina zatvorena i sada postoje prostorije ambulante, koja je zatvorena nakon što je na području ove MZ otvorena privatna pedijatrija, čime je građanima MZ Koševsko brdo uskraćena mogućnost korištenja usluga JU Doma zdravlja Kanton Sarajevo. Građani se žale zato što su primorani plaćati privatne ustanove, a imaju zdravstveno osiguranje i traže da se omogući izbor građanima između privatne i javne zdravstvene zaštite."


Jurić Mira

Puni tekst pitanja:

Da li je iko od nadležnih izašao na teren da obiđe i procjeni štetu uzrokovane vremenskim neprilikama na šetnici od stadiona do pješačkog mosta na Otoci


Puni tekst pitanja:

Na Trinaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 28.03.2012.g. u okviru tačke dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori” zastupnica Mira Jurić, pokrenula je zastupničku incijativu: „Za rekonstrukciju saobraćajnice u Zabrđu Općina Novi Grad”. Na Četrnaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 28.03.2012.g. zastupnica Mira Jurić dopunila je i ponovila zastupničku inicijativu :
„Za rekonstrukciju saobraćajnice u Zabrđu Općina Novi Grad” i
„Da se ubrza, bar donekle, krpljenje rupa na saobraćajnici u Smiljevićima”.


Jurić Mira

Puni tekst pitanja:

Kako KJKP „GRAS“ sa tako malo vozila može opsluživati građane Kantona Sarajevo, da li je rješenje GRAS-a u smjenjivanju jednog po jednog direktora, a da pritom Kanton koji je vlasnik GRAS-a ne čini ništa ili ako čini, to je nedovoljno da bi KJKP „GRAS“ koliko toliko mogao poslovati i obavljati poslove za koje je nadležan, a to je prevoz građana Kantona Sarajevo


Jurić Mira

Puni tekst pitanja:

„Zbog kojih razloga je gosp.Mirsad Mušanović „skinut“, a bio je postavljen za člana Skupštine JP Olimpijski centar „ZOI 84“ gosp.Mirsad Mušanović i bio je na spisku kandidata za skupštine javnih preduzeća objavljenom u dnevnim novinama.“


Jurić Mira

Puni tekst pitanja:

„Kada će se konačno početi voditi računa o našim ljepoticama, olimpijskim planinama kako bi posjetioci mogli uživati u prirodnim ljepotama istih obzirom da su iste veoma zapuštene, prilazni i odlazni put prema žičari, odnosno Babinom dolu, je u katastrofalnom stanju a na Igmanu, pored oskudnog sadržaja, čak ni trava nije pokošena pa je nemoguće šetati travnatim površinama, posjetiocima je na raspolaganju asfaltne staze ali samo ukoliko su dovoljno spretni izboriti se sa velikim brojem motornih vozila koji ih koriste?“


Puni tekst pitanja:

Dovođenje u prvobitno ispravno stanje saobraćajnice u Zabrđu nakon prokopavanja iste u cilju postavljanja gasovodnih instalacija, insistira da se inicijativa još jednom
razmotri i da se nađe adekvatno rješenje kako bi se građanima ovog dijela Grada omogućio normalan život”


Jurić Mira

Puni tekst pitanja:

„Da Vlada i Ministarstvo zdravstva Kantona urade zdravstveni kartoni za svu djecu i omladinu koja se redovno školuju a koje će ovjeravati škole i obrazovne ustanove sve dok traje redovno školovanje budući mnogi osiguranici nisu u mogućnosti ovjeriti svoje zdravstvene knjižice zbog neuplačivanja doprinosa poslodavaca što u konačnici ispaštaju djeca koja po Zakonu imaju besplatnu zdravstvenu zaštitu sve dok su na redovnom školovanju.“


Jurić Mira

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Mira Jurić, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana 17.02.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda «Poslanička pitanja, inicijative i odgovori» pokrenula je inicijativu i postavila pitanje: