Zastupnička pitanja

Goran Akšamija

Goran Akšamija

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Goran Akšamija, na 44. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 06.09.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje i pokrenuo inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture.


Goran Akšamija

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Goran Akšamija, na 41. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.04.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

- Kada će firma „Step" d.d. Sarajevo angažovana od Ministarstva saobraćaja KS omogućiti normalno funkcionisanje semaforskih uređaja na raskrsnici ulice Zmaja od Bosne i Hamdije Čemerlića i postaviti nazad skinute semaforske uređaje za prelazak pješaka?


Goran Akšamija

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Goran Akšamija, na 38. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.03.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

“Da li je Vlada Kantona Sarajevo na osnovu Uredbe o određivanju visine plata i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, Kantonalnih javnih preduzeća i Javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', 41/16), davala saglasnost za povećanje plata direktorima zdravstvenih ustanova, ako jeste, po kojim kriterijima i koje su to ustanove, a za one za koje nije koji su razlozi neprovođenja Uredbe”?

Obrazloženje u prilogu.


Goran Akšamija

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Goran Akšamija na 37. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.01.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu ispred Komisije za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva za ”hitno pokretanje promotivne djelatnosti o značaju imunizacije/vakcinacije djece protiv zaraznih bolesti”.

Obrazloženje u prilogu.


Goran Akšamija

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Goran Akšamija je na 32. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podnio inicijativu "za pojačani policijski nadzor i kontrolu saobraćaja na gradskim saobraćajnicama".


Goran Akšamija

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Goran Akšamija je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podnio inicijativu "za hitno ukidanje i obrazloženje dnevnih redukcija vode za pojedina gradska područja".

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.


Goran Akšamija

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Goran Akšamija na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu "za pojačani privremeni nadzor nad saobraćajnicama kružnog toka i promotivnu edukativnu djelatnost njihovog korištenja".

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.

Odgovor:

Poznato je da je ova vrsta saobraćajnica uvedena u zadnjih par godina te da većina vozača ne poznaje pravila njihove upotrebe, naročito onih koji su vozačke ispite polagali prije toga. Nepoznavanje pravila obaveze korištenja unutrašnje trake saobraćajnice i njenog prvenstva nad vanjskom dovodi u pitanje bezbjednost učesnika u saobraćaju, naročito kod dvije izlazne trake kada većina vozača nastavlja pravac kretanja u kružnom toku vanjskom saobraćajnom trakom.
Obzirom na navedeno pokrećem inicijativu privremenog pojačanog policijskog nadzora nad ovim saobraćajnicama uz upozoravanje...


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Goran Akšamija na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:
"Da li je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u toku 2015. i 2016.godine raspisivalo Javni poziv za sufinansiranje troškova izrade i odbrane doktorskih disertacija i magistarskih radova po predbolonjskom ciklusu studiranja?".

Pitanje se nalazi u prilogu.


Goran Akšamija

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Goran Akšamija je podnio inicijativu prema Ministarstvu zdravstva i Vladi Kantona "za priznavanje adekvatnog statusa diplomiranih medicinskih sestara/tehničara – grupe složenosti poslova VIII/2".

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.


Goran Akšamija

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Goran Akšamija je podnio inicijativu "za reaktiviranje Programa prevencije narkomanije, alkoholizma i drugih ovisnosti Kantona Sarajevo".

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.


Goran Akšamija

Puni tekst pitanja:

Zastupnik je izrazio nezadovoljstvo zbog odgovora koji je dobio od nadležnog Ministarstva, te naveo da "Informacija koja mu je proslijeđena ne sadrži konkretan odgovor na njegova postavljena pitanja".

Zastupničko pitanje Gorana Akšamije koje je već postavio na 23. Radnoj sjednici SKS a odnosi se na zapošljavanja u Javnoj ustanovi Dom zdravlja KS nalazi se u prilogu.


Goran Akšamija

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Goran Akšamija je na 25. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 07.02.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavio zastupničko pitanje: "Koje konkretne mjere poduzima Vlada KS i nadležno ministarstvo u utvrđivanju stvarnih činjenica i razloga stalnih redukcija vode od strane J.P. Vodovod i kanalizacija"?

Obrazloženje
Svjedoci smo stalnih redukcija vode samo pojedinih dijelova grada, dnevnih obaranja
dovodnog pritiska, kao i produženja vremenskog perioda redukcija (dolazak vode oko
06,00 h u jutarnjim satima). Obzirom na do sada mnoge upučene komentare i mišljenja
0 neopravdanosti redukcija koje su vjerovatno i uzrok mnogobrojnih kvarova koji su
nastupili u vrijeme niskih temperatura, molim da se od strane Vlade KS odredi neovisno
kvalifikovano (stručno) lice za izradu elaborata koji če utvrditi stvarne činjenice i
prezentirati ovoj Skupštini i građanima KS, kao i opravdanosti postojećih redukcija vode.


Puni tekst pitanja:

Pitanje vezano za Pravilnik o načinu korištenja i upotrebi mobitela u službene svrhe u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS od strane Upravnog odbora ove ustanove i isto dostavio u pisanoj formi.


Goran Akšamija

Puni tekst pitanja:

" Da li će Ministarstvo zdravstva u dogovoru sa ZZOKS početi priznavati troškove " automatskih šivača – staplera" prilikom izvođenja teških operativnih zahvata koji se uglavnom koriste u liječenju malignih oboljenja u cilju boljih rezultata i smanjenja postotka komplikacija u samom toku hirurškog liječenja”?


Goran Akšamija

Puni tekst pitanja:

Pitanje se odnosi na korištenje službenih momitela u ZZO KS


Puni tekst pitanja:

Pitanje se odnosi na zapošljavanje u JU Domovi zdravlja Sarajevo


Goran Akšamija

Puni tekst pitanja:

"Molim da nam se dostave imena svih novoizabranih članova Upravnih i Nadzornih odbora Javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Kanton Sarajevo uz priložene dosadašnje stručne i radne biografske podatke, a koji su priloženi u toku konkursne procedure" ?


Goran Akšamija

Puni tekst pitanja:

Da li Ministarstvo zdravstva KS i Vlada KS ima jasan stav i politiku o zaštiti javnog sektora u zdravstvu kao i jasnu viziju očuvanja javnog sektora u zdravstvu koja će nam garantovati da se javni sektor u zdravstvu izgrađen novcima građana i osiguranika neće degradirati u odnosu na privatni sektor. Ako takva vrsta stava ili politike postoji molim da mi se predoči. Ukoliko ne postoji također molim da mi se pismenim pitem definiše ne postojanje takvog stava, odnosno politike.

Ovo ne znači bilo kakav pritisak na postojeći Pravni okvir koji izjednačava javni i privatni sektor nego isključivo izraz zabrinutosti za stanje javnog sektora u zdravstvu čija degradacije može inicirati ozbiljnu nejednakost u zdravlju. Nedostatak zajemčenih usluga iz davno usvojenog Osnovnog paketa zdravstvenih prava značajno može siromašne građane ugroziti i diskriminirati u odnosu na one koji su u prilici zdravstvene usluge plaćati iz vlastitog džepa.

2. Da li za Kanton Sarajevo postoji funkcionalna analiza primjene izuzetno nepovoljnih Standarda i normativa zdravstvene zaštite i nomenklature usluga u FBiH "Plava knjiga" 2014. ( "SI novine Federacije BiH, broj 82/14), i da li Ministarstvo zdravstva KS povodom ovoga namjerava održati stručne rasprave i zagovarati što hitnije izmjene ovog dokumenta koji nas vraća dvadeset godina unazad.
3. Da li u Ministarstvu zdravstva KS postoje analitički dokumenti koji su dostupni svim zainteresiranim stranama (profesionalci u zdravstvu, staleška udruženja, osiguranici , pacijenti , stručna i laička javnost) koji čine dokumentacionu osnovu za najavljenu "reformu zdravstva " u Kantonu Sarajevo i ako postoje molim da mi se navedu i predoče.

4. Da li postoji bilo koji analitički dokument koji bi mogao da nam da jasan uvid u stanje privatnog sektora u zdravstvu u Kantonu Sarajevo.

5. Kako i na koji način će se građani, pacijenti, osiguranici, profesionalci u zdravstvu moći informirati o zacrtanim ciljevima i njihovom izvršenju najavljenje reforme u zdravstvu KS , odnosno na koji način će u ovaj proces biti uključene sve zainteresirane strane.

6. Da li proces reforme zdravstva u KS inicira i neophodne izmjena pravnog okvira Zakona o zdravstvenoj zaštiti (SI. novine F BiH broj 46/10) i nedopustivo zastarjelog i gotovo neprimjenjivog Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (SI. novine F BiH 30/97), te brojnih provedbenih propisa koji su u potpunosti kompromitirali sistem zdravstvene zaštite u KS i Federaciji BiH. Da budem precizniji da li je u ovakvom pravnom okviru uopće moguće napraviti efikasne I efektivne reformske smjernice.

Pokrećem inicijativu za hitno donošenje novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, kao jednih od osnovnih preduvjeta za ulazak u Reformu zdravstvenog sistema.