Odgovori na zastupnička pitanja

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Sabahudin Delalić

Amra Hasagić

Jasmina Bišćević-Tokić

Admela Hodžić

Neira Dizdarević

Haris Pleho

Danijela Kristić

Hamed Aljović

Samir Suljević

Vildana Bešlija