Ministarstvo saobraćaja

Inicijativa Bibija Kerla (17.11.2021.)

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na inicijativu zastupnice Kerla Bibije, Skupština Kantona Sarajevo na 44. Radnoj sjednici, održanoj dana 17.11.2021. godine, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Zastupnička inicijativu za izradu i realizaciju projekta produženja postojećih isključnih traka prema naseljima na magistralnom putu M-18, koji prolazi kroz Grad Sarajevo i Općinu Ilidža.

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje: Molim Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo da mi odgovori na pitanje da li je tačno da u projektu rekonstrukcije tramvajskih stajalšta stoji da se uzemljenje od stajališta vezuje za tramvajske šine?

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa “za postavljanje saobraćajnih znakova u cilju označavanja prava prvenstva u saobraćaju – Mjesna Zajednica Vratnik, Općina Stari Grad Sarajevo”.

Postavljeno na: 
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa "da se vlasnicima Invalidske karte za gradski saobraćaj, naročito onima koji kupuju kupon od 21,70 i 29,00 KM dozvoli da koriste kupon i u vozilima Centroransa".

Postavljeno na: 
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori