Ministarstvo saobraćaja

Inicijativa za intenzivniju kontrolu I regulaciju saobraćaja u mirovanju oko minibuske stanice na Baščaršiji, kao I se intenzivnije sankcioniše nepropisno parkiranje I zaustavljanje na pomenutoj lokaciji.

Postavljeno na: 
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička Inicijativa da se nedavno postavljena saobraćajna prepreka (usporivač brzine) u ulici Nusreta Šišića Dede, općina Centar Sarajevo, obilježi kvalitetnije.

Postavljeno na: 
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa prema Ministarstvu saobraćaja KS i Općini Novo Sarajevo, da se uspostavi adekvatna signalizacija/usporivači brzine u ulici Azize Šaćirbegović kod škole Vladimir Nazor.

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa navedenim javnim organima za izmjenu i dopunu UREDBE O RADNOM VREMENU U ORGANIMA UPRAVE KANTONA SARAJEVO (Službene novine KS 39/17).

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključci sa XVII Hitne sjednice (15.03.2021.)

1. Najkasnije do 19.03.2021. godine pristupit će se hitnoj proceduri donošenja Izmjena i dopuna Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i ušteda u Kantonu Sarajevo, a u cilju osiguranja preduslova za sanaciju ili ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih COVID pandemijom privrednim subjektima ukoliko zbog pogoršanja epidemiološke situacije bude neophodno donositi nove mjere zabrane rada.