Ministarstvo saobraćaja

Zastupnička inicijativa “za izgradnju novih putnih komunikacija u dužini od 500m u Općinama Centar i Vogošća. MZ Koševo 2, u ulicama Rušida Prgude, Asafa Serdarevića i Hamida Beširevića, i u MZ Blagovac, ulica Blagovac od broja 1 do broja 15”.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa “za vraćanje saobraćajnog znaka zabrane saobraćaja za vozila preko 7,5 tona nosivosti u ulici Kobilja Glava neposredno nakon skretanja sa magistralnog puta M18”.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa prema resornim ministarstvima "da se sedam dana prije početka svake naredne školske godine obezbijede uslove za izdavanje potvrda za prijevoz učenika i izdavanje učeničkih iskaznica i kupona".

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori